Visualization

Click to Select

Tenders: 80,710

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Zosilnenie povrchu ciest v Žilinskom samosprávnom kraji
€ 96,856.54
Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta
€ 883,132.46
Michalovce OKP, rekonštrukcia a modernizácia objektu
€ 194,916.67
I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa
€ 295,041.67
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Slavec
ČOV Turčianske Teplice - Intenzifikácia biologického stupňa
€ 2.7 Million
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody
€ 111,016.67
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná
Kvalitným odborným vzdelaním v SOŠT ZM k dobrému pracovnému miestu - stavebné práce
€ 313,362.73
"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice"

Page: 1 of 8,071 - Entries: 80,710

Entries per Page