Visualization

Click to Select

Tenders: 456,309

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE
€ 746,500.01
Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice - Lorinčík
€ 341,184.66
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Lot 1
€ 41,404.03
Lot 2
€ 6,983.75
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY VO VYSOKÝCH TATRÁCH
€ 254,927.7
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Drietoma
€ 1.1 Million
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Čachtice
€ 330,712.33
Búracie a rekonštrukčné práce v Priemyselnom parku Utekáč
€ 392,792.44
Osádzacie a dispenzovacie centrum pre SMD
€ 114,800
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č. 1 - priame rokovacie konanie
€ 59,000

Page: 1 of 45,631 - Entries: 456,309

Entries per Page