Transparency Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Transparency Indicators
63.4
Missing award date Missing award date Missing buyer location Missing buyerlocation Missing buyer name Missing buyer name Missing market Missing market Share of non-missing key fields Share of non-missingkey fields Missing procedure method Missing proceduremethod Missing title Missing title Missing year Missing year
Average Score of Transparency Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Average Score of Transparency Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average Score [35 other sectors with less than 83.21] Machinery for mining, quarrying, construction equipment Architectural, construction, engineering and inspection services Administration, defence and social security services IT services: consulting, software development, Internet and support Financial and insurance services Postal and telecommunications services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Repair and maintenance services Public utilities Collected and purified water
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Transparency Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Transparency Indicators in Score Range per Sector
Average % of Tenders No data

Main Suppliers in Score Range
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 Nr. of Tenders CHRIEN, spol. s r.o. MAGNA ENERGIA a.s. Stredoslovenská energetika, a.s. GLOBUS spol. s r.o. MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Bidfood Slovakia s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Up Slovensko, s. r. o. INMEDIA, spol. s r.o.
Main Buyers in Score Range
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 Nr. of Tenders Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Pamiatkový úrad Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Stredisko sociálnej starostlivosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Tenders: 39,033

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Transparency Indicator
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti - Kontrola a servis bezpečnostných systémov a systémov požiarnej signalizácie
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator

Page: 1 of 3,904 - Entries: 39,033

Entries per Page