Integrity Indicators

2009
2019
2022
2009 - 2022

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
74.48
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average Score [35 other sectors with less than 84.15] Chemical products Transport services (excl. Waste transport) Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Clothing, footwear, luggage articles and accessories Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Food, beverages, tobacco and related products Real estate services Industrial machinery Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 10.68%] Postal and telecommunications services Mining, basic metals and related products Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services Recreational, cultural and sporting services Repair and maintenance services Software package and information systems Printed matter and related products IT services: consulting, software development, Internet and support Public utilities Collected and purified water

Main Suppliers in Score Range
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 Nr. of Tenders Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Microsoft Slovakia, s.r.o. Siemens s.r.o. Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. Atos IT Solutions and Services s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. EUROVIA SK, a.s. Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. SAP Slovensko s.r.o. Ditec, a.s.
Main Buyers in Score Range
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 110 110 120 120 Nr. of Tenders Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Slovenská pošta, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Tenders: 4,809

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Integrity Indicator
Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine
Integrity Indicator
Dodávka, implementácia a podpora obchodného informačného systému
Integrity Indicator
Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 5.etapa
Integrity Indicator
Prístavba a obnova objektu CVČ - Vybudovanie komunitného centra v objekte CVČ
Integrity Indicator
Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu
Integrity Indicator
Oprava strechy a kupol observatória s prístavbou Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese
Integrity Indicator
Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov - stavebné práce
Integrity Indicator
Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie
Integrity Indicator
ZNÍŽENIE energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra - budova na ul. Levická cesta v Nitre - 2. etapa
Integrity Indicator

Page: 1 of 481 - Entries: 4,809

Entries per Page