Visualization

Click to Select

Tenders: 114,201

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Nakup opreme za IP telefonijo. Oznaka: 43011-1/2007.
Nadaljevanje sanacije odlagališča Dvori v Kopru po programu prilagoditve
Tisk poštnih vrednotnic in filatelistzičnih izdelkov v letu 2008 I. sklop Priložnostne poštne znamke v poli 25 znamk II. sklop Priložnostne poštne znamke v poli 16 znamk III. sklop Priložnostne poštne znamke v mali poli 8 znamk IV. sklop Priložnostne poštne znamke v mali poli 6 znamk V. sklop Priložnostne poštne znamke v mali poli 10 znamk, v obliki srca VI. sklop Blok z 1 priložnostno poštno znamko VII. sklop Redne poštne znamke, natisnjene v poli 50 znamk VIII. sklop Ponatis rednih poštnih znamk, natisnjenih v zvežčku po 12 znamk, na samolepilnem papirju IX. sklop Ovitki prvega dne; tisk in dodelava X. sklop Pismo s pisemskim papirjem (barvni in beli potiskani papir) XI. sklop Ponatis redne dopisnice in tisk dopisnic (ilustrirane, dotiskane, razglednične) XII. sklop/1 Redne poštne znamke, na polah samolepilnega papirja po 50 znamk XII. sklop/2 Redne poštne znamke, na polah z vodotopnim lepilom po 50 znamk XIII. sklop Ponatis pisma z belim pisemskim papirjem

Page: 1 of 11,421 - Entries: 114,201

Entries per Page