Visualization

Click to Select

Tenders: 114,381

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
DEPO – terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih.
Izvedba II. faze centralnega hladilnega sistema,
Delegiranje naftnih derivatov za mesec april 2016.
»GRADNJA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PUDOB«
IZVEDBA IN VZPOSTAVITEV SEIZMIČNEGA OPAZOVANJA OBJEKTA HE BREŽICE - LOT SM
Izgradnja kanalizacije za odpadno vodo Spodnje Prapreče - 1. faza in investicijsko vzdrževanje vodovoda Spodnje Prapreče (2. del).
Gradnja priključne brežine pri viaduktu Boršt 1 od P75 do P79 na odseku HC Razdrto Vipava; Rebernice
Najem konferenčne dvorane s pogostitvijo.
Skupno javno naročilo za nakup licenc Adobe programske opreme za obdobje dveh let za Univerzo v Ljubljani in članice.
JN15/2013 – ZAVAROVALNIŠKE STORITVE

Page: 1 of 11,439 - Entries: 114,381

Entries per Page