Administrative Capacity Indicators

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Administrative Capacity Indicators
36.81
Joint or centralized procurement Joint or centralizedprocurement Electronic auction Electronic auction Use of framework agreements Use of frameworkagreements Use of WTO framework Use of WTO framework English as foreign language English as foreignlanguage Discrepancies between call for tender and contract award notices Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Average Score of Administrative Capacity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70
Average Score of Administrative Capacity Indicators per Sector
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 Average Score [35 other sectors with less than 15.84] Security, fire-fighting, police and defence equipment Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Clothing, footwear, luggage articles and accessories Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services Chemical products Printed matter and related products Food, beverages, tobacco and related products
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Administrative Capacity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100
Administrative Capacity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 100%] Services related to the oil and gas industry Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Education and training services Health and social work services Installation services (except software) Recreational, cultural and sporting services Clothing, footwear, luggage articles and accessories Agricultural machinery Mining, basic metals and related products

Main Suppliers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 Nr. of Tenders Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o. GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. PITUS d.o.o., Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o. SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. Pekarna Pečjak d.o.o. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
Main Buyers in Score Range
0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 Nr. of Tenders DARS D.D. Pošta Slovenije d.o.o. DARS d.d. Ministrstvo za obrambo Ljubljana Ministrstvo za javno upravo Ministrstvo za notranje zadeve POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Ministrstvo za obrambo Ljubljana Direkcija RS za ceste DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Tenders: 52,735

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Administrative Capacity Indicator
DEPO – terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih.
Administrative Capacity Indicator
Izvedba II. faze centralnega hladilnega sistema,
Administrative Capacity Indicator
»GRADNJA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PUDOB«
Administrative Capacity Indicator
IZVEDBA IN VZPOSTAVITEV SEIZMIČNEGA OPAZOVANJA OBJEKTA HE BREŽICE - LOT SM
Administrative Capacity Indicator
Izgradnja kanalizacije za odpadno vodo Spodnje Prapreče - 1. faza in investicijsko vzdrževanje vodovoda Spodnje Prapreče (2. del).
Administrative Capacity Indicator
Gradnja priključne brežine pri viaduktu Boršt 1 od P75 do P79 na odseku HC Razdrto Vipava; Rebernice
Administrative Capacity Indicator
Skupno javno naročilo za nakup licenc Adobe programske opreme za obdobje dveh let za Univerzo v Ljubljani in članice.
Administrative Capacity Indicator
JN15/2013 – ZAVAROVALNIŠKE STORITVE
Administrative Capacity Indicator
Gradnja krožišča DORC I. in II. faza.
Administrative Capacity Indicator
Ureditev JP 955161 z nadvozom nad železniško progo št. 82 Grosuplje - Kočevje.
Administrative Capacity Indicator

Page: 1 of 5,274 - Entries: 52,735

Entries per Page