Administrative Capacity Indicators

2009
2019
2022
2009 - 2022

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Administrative Capacity Indicators
37.01
Joint or centralized procurement Joint or centralizedprocurement Electronic auction Electronic auction Use of framework agreements Use of frameworkagreements Use of WTO framework Use of WTO framework English as foreign language English as foreignlanguage Discrepancies between call for tender and contract award notices Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Average Score of Administrative Capacity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Average Score of Administrative Capacity Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 Average Score [35 other sectors with less than 50.97] Recreational, cultural and sporting services Education and training services Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Research and development services and related consultancy services Printed matter and related products Mining, basic metals and related products Agricultural machinery Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Construction work Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Administrative Capacity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
Administrative Capacity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 67.29%] Security, fire-fighting, police and defence equipment Real estate services Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Postal and telecommunications services Transport services (excl. Waste transport) IT services: consulting, software development, Internet and support Financial and insurance services Hotel, restaurant and retail trade services Food, beverages, tobacco and related products Services related to the oil and gas industry

Main Suppliers in Score Range
0 0 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 3,000 4,000 4,000 5,000 5,000 6,000 6,000 7,000 7,000 8,000 8,000 9,000 9,000 10,000 10,000 Nr. of Tenders Nektar Natura, proizvodnja pijač, d.o.o. Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o. GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o. SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. Pekarna Pečjak d.o.o. Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o. ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. Poslovni sistem Mercator d.d. IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
Main Buyers in Score Range
0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 Nr. of Tenders UKC Ljubljana Pošta Slovenije d.o.o. POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Univerzitetni klinični center Maribor Ministrstvo za notranje zadeve Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Direkcija RS za ceste Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Tenders: 69,540

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Administrative Capacity Indicator
Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)
Administrative Capacity Indicator
Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo konvencionalnega, ekološkega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambnega blaga
Administrative Capacity Indicator
Enteralna prehrana
Administrative Capacity Indicator
17 – Zdravila iz krvi in koagulacijski faktorji.
Administrative Capacity Indicator
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Holdig Kobilarne Lipica, d.o.o. in Kobilarne Lipica d.o.o.
Administrative Capacity Indicator
Storitev najema delovne sile.
Administrative Capacity Indicator
Prevozi šolskih otrok v občini Makole za učence OŠ Anice Černejeve Makole v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021.
Administrative Capacity Indicator
Javno naročilo za dobavo dveh specialnih blindiranih terenskih vozil.
Administrative Capacity Indicator
Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov s številko 19 12 12 (Zalog, Novo mesto)
Administrative Capacity Indicator
Sistemi za slikanje kristalov.
Administrative Capacity Indicator

Page: 1 of 6,954 - Entries: 69,540

Entries per Page