Administrative Capacity Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Administrative Capacity Indicators
35.26
Joint or centralized procurement Joint or centralizedprocurement Electronic auction Electronic auction Use of framework agreements Use of frameworkagreements Use of WTO framework Use of WTO framework English as foreign language English as foreignlanguage Discrepancies between call for tender and contract award notices Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Average Score of Administrative Capacity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Average Score of Administrative Capacity Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 Average Score [35 other sectors with less than 49.49] Research and development services and related consultancy services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Education and training services Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Mining, basic metals and related products Agricultural machinery Printed matter and related products Construction work Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Administrative Capacity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
Administrative Capacity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 68.9%] Postal and telecommunications services Real estate services Transport services (excl. Waste transport) Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Security, fire-fighting, police and defence equipment IT services: consulting, software development, Internet and support Financial and insurance services Hotel, restaurant and retail trade services Food, beverages, tobacco and related products Services related to the oil and gas industry

Main Suppliers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 Nr. of Tenders Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o. Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d. POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o. Pekarna Pečjak d.o.o. ŽITO prehrambena industrija, d.o.o. SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. PITUS storitve, trgovina, gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz d.o.o. IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. Poslovni sistem Mercator d.d.
Main Buyers in Score Range
0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 Nr. of Tenders Pošta Slovenije d.o.o. Univerzitetni klinični center Maribor UKC Ljubljana POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Ministrstvo za notranje zadeve MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO DARS d.d. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije Direkcija RS za ceste DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Tenders: 62,561

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Administrative Capacity Indicator
Nabava operacijskega mikroskopa
Administrative Capacity Indicator
Skupno javno naročilo za nakup higienskih papirnatih izdelkov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki in ostalega sanitarnega materiala za obdobje 4 let
35 Entries
Administrative Capacity Indicator
Sukcesivna dobava prehrambenega blaga
Administrative Capacity Indicator
ODTISK-12/2016: Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev
20 Entries
Administrative Capacity Indicator
Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe Osnovne šole Koseze
18 Entries
Administrative Capacity Indicator
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil
11 Entries
Administrative Capacity Indicator
Izvedba remontnih del na reaktorju, uparjalnikih/tlačniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih sistemih v RE21
Administrative Capacity Indicator
Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev v letih 2018-2021
Administrative Capacity Indicator
Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe Osnovne šole Ledina
15 Entries
Administrative Capacity Indicator
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovode
Administrative Capacity Indicator

Page: 1 of 6,257 - Entries: 62,561

Entries per Page