Visualization

Click to Select

Tenders: 110,468

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Insamling av restprodukter
€ 33,535
Brukarundersökningar inom skolan
€ 240,350
Waste Management in Infrastruktur Bane NOR [the Infrastructure Division of Bane NOR]
Lot 1
€ 751,813
Lot 2
€ 9.5 Million
Lot 3
€ 4.0 Million
Lot 4
€ 2.0 Million
Tekniska konsulter
RFI - Information om byte av upphandlingssystem till potentiella anbudsgivare
Current Research Information System
Sanering 2020
€ 266,308
Lastbil med kran och lastväxlare inklusive serviceavtal
Bemanning Lärarvikarier
€ 23.0 Million
Leverans av fruktkorgar
Lot 1
€ 459,068
Lot 2
€ 2,403

Page: 1 of 11,047 - Entries: 110,468

Entries per Page