Visualization

Click to Select

Tenders: 105,266

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Södersjukhuset Neonatal byggnad 07
TI 2019-1073 Annonsförmedling Flens kommun
€ 229,621
Nybyggnad av färjeläge 11 och 12 samt sidoramp färjeläge 10
Omhändertagande av förorenade massor - Brandsnäs fd sågverk
Städning för AB Gavlegårdarna
Underhåll och reparationer av Container
Ramavtal tekniska konsulttjänster
€ 9,460
Slamsugning av ledningsnät 2019
€ 242,697
Support Services for Relocation Planning, Move Management and Commissioning of CHOPIN
Snöröjningstjänster i Ljungby kommun
€ 422,996

Page: 1 of 10,527 - Entries: 105,266

Entries per Page