Transparency Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Transparency Indicators
80.5
Missing award date Missing award date Missing buyer location Missing buyerlocation Missing buyer name Missing buyer name Missing market Missing market Share of non-missing key fields Share of non-missingkey fields Missing procedure method Missing proceduremethod Missing title Missing title Missing year Missing year
Average Score of Transparency Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Average Score of Transparency Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average Score [35 other sectors with less than 84.32] Sewage, refuse, cleaning and environmental services Recreational, cultural and sporting services Mining, basic metals and related products Education and training services Food, beverages, tobacco and related products Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Architectural, construction, engineering and inspection services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Collected and purified water
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Transparency Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
Transparency Indicators in Score Range per Sector
Average % of Tenders No data

Main Suppliers in Score Range
0 0 1 1 Nr. of Tenders Länsförsäkringar Halland
Main Buyers in Score Range
0 0 1 1 Nr. of Tenders Grundsunda Fiber ekonomisk förening Uddevallahem, Bostadsstiftelsen FMV Kriminalvården Swedavia upphandling Örebro kommun Norrbottens läns landsting Trafikverket Värmlandstrafik Aktiebolag AB Helsingborgshem

Tenders: 7,758

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Transparency Indicator
Ramavtal för Nätverksprodukter och Produktnära tjänster 430256-AI964306
Transparency Indicator
Ramavtal vidmakthåll av Marina system Batch 7
Transparency Indicator
Basic Trainer Aircraft Systems
Transparency Indicator
Ramavtal för batteriladdare för fältbruk
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator
Transparency Indicator

Page: 1 of 776 - Entries: 7,758

Entries per Page