Visualization

Click to Select

Tenders: 2.9 Million

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych.
€ 528,665
Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 43 pakiety.
Dowóz dzieci do szkół w latach szkolnych 2011/2012,2012/2013, 2013/2014 na terenie Gminy Raciąż wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu, numer sprawy: ZP:271.1.2011.
Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.
Lot 12
Lot 11
26 Entries
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby szpitala dla UCK
16 Entries
Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
€ 8.6 Million
Dostawa wraz z dystrybucją energii elektrycznej do obiektów zespołu opieki zdrowotnej w Dębicy.
Dostawa spektrofotometru wraz z zestawem testów oraz zestawu urządzeń do pomiaru szczelności powietrznej budynków, w ramach realizacji projektu pt. „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Dostawa produktów leczniczych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.
Zakup i dostawa kontenerów ładunkowych ogólnego przeznaczenia.
€ 522,479

Page: 1 of 292,710 - Entries: 2.9 Million

Entries per Page