Visualization

Click to Select

Tenders: 2.5 Million

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowych
Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na dwie części
Zakup łożysk baryłkowych i kulkowych do produkcji krążników w 2020 r.
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Zakup i dostawy osprzętu i narzędzi do laparoskopii, osprzętu do diatermii ERBE Typ VIO 300D i ICC300
Dostawa komputerów przenośnych
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z koncepcją architektoniczną wielobranżową, na budowę budynku wielofunkcyjnego na terenie Akademii ...
€ 556,938
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy – Miasto Grudziądz, Gminy Grudziądz i Gminy Rogóźno na podstawie zawartych porozumień
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Wejherowo z podziałem na części
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C do przewozu 5 osób z zastosowaniem prawa opcji

Page: 1 of 251,392 - Entries: 2.5 Million

Entries per Page