Visualization

Click to Select

Tenders: 2.3 Million

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tęczowej w Ostrzeszowie
€ 563,013
WYKONANIE ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH ELEWACJI I DACHÓW OBIEKTU SZKOLNEGO w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w wyniku: docieplenia dachów, ocieplenia ścian budynku, modernizacji zewnętrznej sieci cieplnej
Wykonanie uszorstnienia nawierzchni jezdni na łuku poziomym poprzez ułożenie cienkowarstwowej nawierzchni żywicznej – DK 94 km 61+195-61+416 k/m Proszków
€ 53,744
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
€ 278,399
ZEFS/9/2016/2 Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik informatyk, kwalifikacje E.13. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Lot 1
€ 1,821
Lot 2
€ 1,831
Lot 3
€ 1,831
Lot 4
€ 1,854
1. Modernizacja drogi gminnej nr 106097L w m. Rudnik na odcinku od km 0+002,37 do km 0+946,00 (część pierwsza) 2. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 102 w m. Kolonia Świdnik Mały od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+700,13 (część druga).
Lot 1
€ 130,362
Lot 2
€ 106,233
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Kamień oraz rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w terenie Gminy
€ 578,919
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych w leśnictwie Szczukwin
Dostawę umundurowania dla pracowników ZTM
€ 79,596
DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH DLA NASK II

Page: 1 of 230,017 - Entries: 2.3 Million

Entries per Page