Visualization

Click to Select

Tenders: 2.6 Million

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja
„ Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.
Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad modułami oprogramowania InfoMedica i AMMS dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
DOSTAWA CZĘŚCI DO KAMIZELEK RATUNKOWYCH CHALLENGER ORAZ APARATÓW EWAKUACYJNYCH HEED 3
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6”
Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą różnych artykułów spożywczych na rzecz DPS „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy ul. gen. Józefa Hallera 4 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
Budowa zadaszenia pneumatycznego boiska Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie.
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od daty zawarcia umowy – tusze i tonery oryginalne

Page: 1 of 258,668 - Entries: 2.6 Million

Entries per Page