Transparency Indicators

2009
2019
2022
2009 - 2022

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Transparency Indicators
36
Bidder name available Bidder nameavailable Implementation location available Implementationlocation available Eligible bid languages available Eligible bidlanguages available Award criteria available Award criteriaavailable Product codes available Product codesavailable Duration available Duration available Fundings info available Fundings infoavailable Selection method available Selection methodavailable Subcontract info available Subcontract infoavailable Contract value available Contract valueavailable
Average Score of Transparency Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45
Average Score of Transparency Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 Average Score [35 other sectors with less than 41.84] Hotel, restaurant and retail trade services Installation services (except software) Postal and telecommunications services Education and training services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Collected and purified water Public utilities Recreational, cultural and sporting services Health and social work services Services related to the oil and gas industry
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Transparency Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Transparency Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 85.43%] Clothing, footwear, luggage articles and accessories Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Transport services (excl. Waste transport) Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Construction work Mining, basic metals and related products Food, beverages, tobacco and related products Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Agricultural machinery

Main Suppliers in Score Range
0 0 2,000 2,000 4,000 4,000 6,000 6,000 8,000 8,000 10,000 10,000 12,000 12,000 14,000 14,000 Nr. of Tenders Schulke Polska Sp. z o.o. Johnson Salus International Sp. z o.o. Covidien Polska Sp. z o.o. Paul Hartmann Polska sp. z o.o. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. PGF URTICA Sp. z o.o. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Aesculap Chifa Sp. z o.o. Bialmed Sp. z o.o.
Main Buyers in Score Range
0 0 500 500 1,000 1,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 3,500 3,500 4,000 4,000 4,500 4,500 5,000 5,000 5,500 5,500 Nr. of Tenders AMW SINEVIA Sp. z o.o. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Gmina Miasta Radomia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Uniwersytet Jagielloński Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Tenders: 2.2 Million

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Transparency Indicator
Utrzymanie i rozwój administratorsko-programistyczny systemu portalowego Polskiej Organizacji Turystycznej w latach 2011-2013.
Transparency Indicator
Kompleksowa usługa sprzątania: Pomieszczeń biurowych, pomocniczych i ciągów komunikacyjnych w budynkach oraz terenów przed budynkami parkingów wraz z utrzymaniem terenów zielonych jednostek organizacyjnych okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie.
Transparency Indicator
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Strzyżów.
Transparency Indicator
Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – „Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”
Transparency Indicator
Dostawy drukarek.
Transparency Indicator
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do angiografii i angioplastyki dla Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
Transparency Indicator
Dostawa drobnego sprzętu medycznego.
Transparency Indicator
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Transparency Indicator
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
Transparency Indicator
„Dostawa wyposażenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych, w ramach projektu Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”. Układ do produkcji nanowłókien dla węzłów: Węzeł produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych.
Transparency Indicator

Page: 1 of 219,440 - Entries: 2.2 Million

Entries per Page