Transparency Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020
Average Score of Transparency Indicators
60.24
Share of non-missing key fields Share of non-missingkey fields
Average Score of Transparency Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65
Average Score of Transparency Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average Score [35 other sectors with less than 64.62] Hotel, restaurant and retail trade services Machinery for mining, quarrying, construction equipment IT services: consulting, software development, Internet and support Installation services (except software) Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Recreational, cultural and sporting services Collected and purified water Public utilities Health and social work services Services related to the oil and gas industry
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Transparency Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40
Transparency Indicators in Score Range per Sector
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 24.21%] Construction work Machinery for mining, quarrying, construction equipment Architectural, construction, engineering and inspection services Mining, basic metals and related products Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport services (excl. Waste transport) Agricultural machinery

Main Suppliers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 Nr. of Tenders Profarm PS Sp. z o.o. Aesculap Chifa Sp. z o.o. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Asclepios S.A. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Bialmed Sp. z o.o. Farmacol S.A. Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. PGF Urtica Sp. z o.o. Salus International Sp. z o.o.
Main Buyers in Score Range
0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1,000 1,000 1,100 1,100 1,200 1,200 Nr. of Tenders Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gmina Miasta Radomia Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie AMW SINEVIA Sp. z o.o. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Tenders: 532,024

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Transparency Indicator
Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja
Transparency Indicator
„ Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.
Transparency Indicator
Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.
Transparency Indicator
Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad modułami oprogramowania InfoMedica i AMMS dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Transparency Indicator
DOSTAWA CZĘŚCI DO KAMIZELEK RATUNKOWYCH CHALLENGER ORAZ APARATÓW EWAKUACYJNYCH HEED 3
Transparency Indicator
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6 w Warszawie – I etap dokończenie robót w zakresie dachu wszystkich budynków oraz w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6”
Transparency Indicator
Sprzedaż wraz z sukcesywną dostawą różnych artykułów spożywczych na rzecz DPS „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego z siedzibą w Lublińcu, ul. dr E. Cyrana 10 dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Transparency Indicator
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy ul. gen. Józefa Hallera 4 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń
Transparency Indicator
Budowa zadaszenia pneumatycznego boiska Orlik 2012 przy ul. Kazimierzowskiej 58 w Warszawie.
Transparency Indicator
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od daty zawarcia umowy – tusze i tonery oryginalne
Transparency Indicator

Page: 1 of 53,203 - Entries: 532,024

Entries per Page