Transparency Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Transparency Indicators
64.48
Missing award date Missing award date Missing buyer location Missing buyerlocation Missing buyer name Missing buyer name Missing market Missing market Share of non-missing key fields Share of non-missingkey fields Missing procedure method Missing proceduremethod Missing title Missing title Missing year Missing year
Average Score of Transparency Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
Average Score of Transparency Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average Score [35 other sectors with less than 69.65] Security, fire-fighting, police and defence equipment Postal and telecommunications services Industrial machinery Machinery for mining, quarrying, construction equipment Collected and purified water Installation services (except software) Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Public utilities Health and social work services Services related to the oil and gas industry
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Transparency Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
Transparency Indicators in Score Range per Sector
Average % of Tenders [13 other sectors with less than 0.01%] Financial and insurance services Food, beverages, tobacco and related products Software package and information systems IT services: consulting, software development, Internet and support Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Printed matter and related products Hotel, restaurant and retail trade services Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Architectural, construction, engineering and inspection services Recreational, cultural and sporting services

Main Suppliers in Score Range
0 0 1 1 2 2 Nr. of Tenders Pascal sp. z o.o. Hurtowe Centrum Dystrybucyjne STAWIKI Zakład Handlowy Tomecka i Kos Veolia Energia Warszawa S.A. Poczta Polska Spółka Akcyjna Piekarnia Nasza J.Kubat, T.Dziura Kalinowski Sp. z o. o. Fresh Visual Sp. Z o.o. Flesz Sp. z o.o. Hurtownia Mrożonek i Lodów Capri
Main Buyers in Score Range
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 600 600 650 650 700 700 Nr. of Tenders Gmina Miasto Szczecin Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu AMW SINEVIA Sp. z o.o. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Warszawski Uniwersytet Medyczny Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tenders: 182,095

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Transparency Indicator
Usługa - wykonanie naprawy głównej i modyfikacji Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego LIWIEC na podwoziu JELCZ (w tym agregatu).
Transparency Indicator
Część I: Odtworzenie gotowości technicznej i wyznaczenie nowego okresu przydatności technicznej (OPT) dla torped ZOP; część II: Odtworzenie resursu technicznego źródeł zasilania do torped
Transparency Indicator
Modernizacja elewacji, więźby dachowej oraz montaż systemu podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku nr 9, ul. Rakowiecka 2, Warszawa.
Transparency Indicator
Dostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych
Transparency Indicator
Dostawa technicznych środków materiałowych do statków powietrznych, silników turbośmigłowych, symulatora lotów oraz hełmów lotniczych i radiostacji ratowniczych, nr sprawy: 10/O/STL/2020
Transparency Indicator
Zakup technicznych środków materiałowych i sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego
Transparency Indicator
Świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym, realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) – nr sprawy: 8/OCHRONA/2020
Transparency Indicator
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz opracowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego w ramach realizacji zadań: „Modernizacja i rozbudowa składu paliw MPS” oraz „Budowa zaplecza administracyjno-technicznego składu MPS” w Puszczy Mariańskiej
Transparency Indicator
Dostawa zestawów do oznakowania trenów skażonych ZO-1 na lata 2020–2022
Transparency Indicator
Wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych realizowanych w kompleksie wojskowym w Sochaczewie
Transparency Indicator

Page: 1 of 18,210 - Entries: 182,095

Entries per Page