Integrity Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
63.31
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 Average Score [35 other sectors with less than 64.97] Construction work Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Machinery for mining, quarrying, construction equipment Transport equipment and auxiliary products to transportation Agricultural machinery Architectural, construction, engineering and inspection services Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Mining, basic metals and related products Financial and insurance services Industrial machinery
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 33.19%] Administration, defence and social security services Repair and maintenance services Postal and telecommunications services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Education and training services Health and social work services IT services: consulting, software development, Internet and support Recreational, cultural and sporting services Collected and purified water Public utilities

Main Suppliers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 2,400 2,400 2,600 2,600 2,800 2,800 3,000 3,000 Nr. of Tenders Covidien Polska Sp. z o.o. Bialmed Sp. z o.o. SKANSKA S.A. Bialmed Sp. z o.o. Schulke Polska Sp. z o.o. Johnson Medtronic Poland Sp. z o.o. Aesculap Chifa Sp. z o.o. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.
Main Buyers in Score Range
0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1,000 1,000 1,100 1,100 Nr. of Tenders Uniwersytet im. A. Mickiewicza Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Uniwersytet Jagielloński Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie AMW SINEVIA Sp. z o.o. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Tenders: 640,079

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowych
Integrity Indicator
Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na dwie części
Integrity Indicator
Zakup i dostawy osprzętu i narzędzi do laparoskopii, osprzętu do diatermii ERBE Typ VIO 300D i ICC300
Integrity Indicator
Dostawa komputerów przenośnych
Integrity Indicator
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z koncepcją architektoniczną wielobranżową, na budowę budynku wielofunkcyjnego na terenie Akademii ...
Integrity Indicator
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Wejherowo z podziałem na części
Integrity Indicator
Wywóz i utylizacja odpadów medycznych, odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych
Integrity Indicator
Dostawa samochodów osobowych z homologacją M1, klasa pojazdu C i D – 2 zadania, zadanie nr 1 – 13 sztuk, zadanie nr 2 – 12 sztuk
Integrity Indicator
Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina
Integrity Indicator
Świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy w okresie 36 miesięcy
Integrity Indicator

Page: 1 of 64,008 - Entries: 640,079

Entries per Page