Integrity Indicators

2009
2019
2022
2009 - 2022

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
73.45
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Average Score [35 other sectors with less than 77.04] Agricultural machinery Transport equipment and auxiliary products to transportation Food, beverages, tobacco and related products Machinery for mining, quarrying, construction equipment Financial and insurance services Industrial machinery Architectural, construction, engineering and inspection services Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Mining, basic metals and related products
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 29.1%] Repair and maintenance services Administration, defence and social security services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Hotel, restaurant and retail trade services Postal and telecommunications services IT services: consulting, software development, Internet and support Education and training services Recreational, cultural and sporting services Collected and purified water Public utilities

Main Suppliers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 2,400 2,400 2,600 2,600 2,800 2,800 3,000 3,000 Nr. of Tenders Salus International Sp. z o.o. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Urtica Sp. z o.o. SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. Bialmed Sp. z o.o. SKANSKA S.A. Schulke Polska Sp. z o.o. Medtronic Poland Sp. z o.o. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.
Main Buyers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 Nr. of Tenders Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Uniwersytet im. A. Mickiewicza AMW SINEVIA Sp. z o.o. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Województwo Małopolskie Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tenders: 659,983

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
Promocja Miasta Płocka i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki poprzez usługi świadczone podczas meczów piłki ręcznej zespołu Wisła Płock S.A.
Integrity Indicator
Wynajem wystawy Measuring Man
Integrity Indicator
Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów.
Integrity Indicator
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy przyrządów pomiarowych, dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/157/2014.
Integrity Indicator
Dostawa produktów leczniczych dla UCK
Integrity Indicator
Zawarcie umowy serwisowej obejmującej przeglądy techniczne oraz naprawę aparatury medycznej firmy Siemens wraz z zapewnieniem części zamiennych niezbędnych do napraw.
Integrity Indicator
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodwej w Chełmie.
Integrity Indicator
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego polegającego na zimowym utrzymaniu ulic na terenie miasta Kielce w sezonach zimowych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011- część północna.
Integrity Indicator
Usługa składowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie na wysypisku w miejscowości Srebrzyszcze.
Integrity Indicator
Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Stołecznego Warszawa – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
Integrity Indicator

Page: 1 of 65,999 - Entries: 659,983

Entries per Page