Integrity Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
62.53
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 Average Score [35 other sectors with less than 64.89] Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Transport equipment and auxiliary products to transportation Architectural, construction, engineering and inspection services Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Agricultural machinery Machinery for mining, quarrying, construction equipment Mining, basic metals and related products Financial and insurance services Industrial machinery
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 37.39%] Administration, defence and social security services Hotel, restaurant and retail trade services Postal and telecommunications services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services IT services: consulting, software development, Internet and support Health and social work services Education and training services Recreational, cultural and sporting services Collected and purified water Public utilities

Main Suppliers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 2,400 2,400 2,600 2,600 2,800 2,800 3,000 3,000 Nr. of Tenders Covidien Polska Sp. z o.o. Bialmed Sp. z o.o. SKANSKA S.A. Bialmed Sp. z o.o. Schulke Polska Sp. z o.o. Medtronic Poland Sp. z o.o. Johnson Aesculap Chifa Sp. z o.o. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.
Main Buyers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 Nr. of Tenders Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica AMW SINEVIA Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Politechnika Gdańska Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Uniwersytet im. A. Mickiewicza Uniwersytet Rzeszowski Województwo Małopolskie Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tenders: 681,894

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
Działania promocyjne projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III” zgodnie z zasadami promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 szczegółowo określonym w załączniku nr 1.
Integrity Indicator
Usługa wsparcia druku wraz z modernizacją eksploatowanego systemu druku.
Integrity Indicator
DOSTAWA KANIUL DOŻYLNYCH
Integrity Indicator
Remont pomieszczeń w budynku nr 12 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie
Integrity Indicator
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do biochemii, etykiet samoprzylepnych z kodem kreskowym dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
Integrity Indicator
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Sękowskiego 2b
Integrity Indicator
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarki, zwanych dalej tonerami, na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Integrity Indicator
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej 14 w Opolu stanowiącego własnosć Gminy Opole.
Integrity Indicator
Świadczenie gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infolinii
Integrity Indicator
Dostawy substancji farmakopealnych do receptury oraz roztworów do hemofiltracji z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/28/2019
Integrity Indicator

Page: 1 of 68,190 - Entries: 681,894

Entries per Page