Administrative Capacity Indicators

2009
2019
2020
2009 - 2020

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Administrative Capacity Indicators
26.5
Joint or centralized procurement Joint or centralizedprocurement Electronic auction Electronic auction Use of framework agreements Use of frameworkagreements Use of WTO framework Use of WTO framework English as foreign language English as foreignlanguage Discrepancies between call for tender and contract award notices Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Average Score of Administrative Capacity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
Average Score of Administrative Capacity Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 Average Score [35 other sectors with less than 28.75] Clothing, footwear, luggage articles and accessories Food, beverages, tobacco and related products Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Services related to the oil and gas industry Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Mining, basic metals and related products Chemical products Education and training services Hotel, restaurant and retail trade services Postal and telecommunications services
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Administrative Capacity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Administrative Capacity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 73.71%] Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Security, fire-fighting, police and defence equipment Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Transport equipment and auxiliary products to transportation Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Industrial machinery Financial and insurance services Health and social work services Machinery for mining, quarrying, construction equipment Services related to the oil and gas industry

Main Suppliers in Score Range
0 0 2,000 2,000 4,000 4,000 6,000 6,000 8,000 8,000 10,000 10,000 12,000 12,000 14,000 14,000 16,000 16,000 18,000 18,000 20,000 20,000 Nr. of Tenders Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Asclepios S.A. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Bialmed Sp. z o.o. Aesculap Chifa Sp. z o.o. Bialmed Sp. z o.o. Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. Farmacol S.A. PGF Urtica Sp. z o.o. Salus International Sp. z o.o.
Main Buyers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 2,400 2,400 Nr. of Tenders Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kompania Węglowa S.A. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie AMW SINEVIA Sp. z o.o. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Tenders: 1.6 Million

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Administrative Capacity Indicator
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowych
Administrative Capacity Indicator
Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na dwie części
Administrative Capacity Indicator
Zakup łożysk baryłkowych i kulkowych do produkcji krążników w 2020 r.
Administrative Capacity Indicator
Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Administrative Capacity Indicator
Zakup i dostawy osprzętu i narzędzi do laparoskopii, osprzętu do diatermii ERBE Typ VIO 300D i ICC300
Administrative Capacity Indicator
Dostawa komputerów przenośnych
Administrative Capacity Indicator
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z koncepcją architektoniczną wielobranżową, na budowę budynku wielofunkcyjnego na terenie Akademii ...
Administrative Capacity Indicator
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy – Miasto Grudziądz, Gminy Grudziądz i Gminy Rogóźno na podstawie zawartych porozumień
Administrative Capacity Indicator
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Wejherowo z podziałem na części
Administrative Capacity Indicator
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów osobowych nieoznakowanych segmentu C do przewozu 5 osób z zastosowaniem prawa opcji
Administrative Capacity Indicator

Page: 1 of 164,356 - Entries: 1.6 Million

Entries per Page