Administrative Capacity Indicators

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Administrative Capacity Indicators
33.24
Joint or centralized procurement Joint or centralizedprocurement Electronic auction Electronic auction Use of framework agreements Use of frameworkagreements Use of WTO framework Use of WTO framework English as foreign language English as foreignlanguage Discrepancies between call for tender and contract award notices Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Average Score of Administrative Capacity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70
Average Score of Administrative Capacity Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 Average Score [35 other sectors with less than 35.95] Printed matter and related products Mining, basic metals and related products Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Postal and telecommunications services Clothing, footwear, luggage articles and accessories Chemical products Agricultural, farming, fishing, forestry and related products Hotel, restaurant and retail trade services Education and training services Real estate services
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Administrative Capacity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Administrative Capacity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 67.28%] Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Agricultural machinery Security, fire-fighting, police and defence equipment Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Health and social work services Transport equipment and auxiliary products to transportation Industrial machinery Financial and insurance services Machinery for mining, quarrying, construction equipment Services related to the oil and gas industry

Main Suppliers in Score Range
0 0 2,000 2,000 4,000 4,000 6,000 6,000 8,000 8,000 10,000 10,000 12,000 12,000 14,000 14,000 16,000 16,000 18,000 18,000 20,000 20,000 22,000 22,000 Nr. of Tenders Neuca S.A. PGF URTICA Sp. z o.o. Bialmed Sp. z o.o. Aesculap Chifa Sp. z o.o. Asclepios S.A. Konsorcjum PGF Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A. Bialmed Sp. z o.o. Farmacol S.A. Salus International Sp. z o.o. PGF Urtica Sp. z o.o.
Main Buyers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 2,400 2,400 2,600 2,600 2,800 2,800 3,000 3,000 Nr. of Tenders Wojskowa Akademia Techniczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katowicki Holding Węglowy S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. AMW SINEVIA Sp. z o.o. Gmina Miasta Radomia Kompania Węglowa S.A. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Uniwersytet Jagielloński Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica

Tenders: 1.4 Million

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Administrative Capacity Indicator
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju - Część 3. Nadzór nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi-
Administrative Capacity Indicator
Adaptacja poddasza na pracownie
Administrative Capacity Indicator
Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku toalety publicznej zlokalizowanej na Rynku Jeżyckim w Poznaniu
Administrative Capacity Indicator
DOSTAWA LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH I ZNIECZULAJĄCYCH
Administrative Capacity Indicator
Dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego oraz dzierżawa analizatora immunochemicznego.
Administrative Capacity Indicator
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjno-usługowej dla potrzeb niepublicznego żłobka z oddziałami integracyjnymi w Bielawie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Administrative Capacity Indicator
Zestawienie do stanu surowego otwartego budynku leśniczówki z Zerwanki w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Administrative Capacity Indicator
Dostawa taśm LTO-7 dla Biblioteki Narodowej w Warszawie na potrzeby projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”
Administrative Capacity Indicator
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie.
Administrative Capacity Indicator
„Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych z wdrożeniem e-usług wraz z dostawą niezbędnego sprzętu informatycznego”
Administrative Capacity Indicator

Page: 1 of 135,975 - Entries: 1.4 Million

Entries per Page