ვიზუალიზაცია

დააწკაპუნე შესარჩევად

ტენდერები: 254,763

სვეტები

დააწკაპუნე შესარჩევად

ტენდერის ბმული სახელწოდება შემსყიდველი მომწოდებელი შეთავაზების ღირებულება
Framework agreement hire of permanently fixed mats.
Framework agreements for the purchase of PCs and servers, etc.
Purchase of a radar system to monitor and provide real-time warning of avalanches on county road 472 Sandneslia.
Information meeting for the contractor branch, county road 659 Nordøyvegen.
Market survey: National road 15 Strynefjellet — Preventive avalanche control.
Project manager for the development of branded goods and the coordination of the Habour promanade in Oslo.
Company Health Services
Framework agreement for ICT accessories for Helse Sør-Øst.
E16 Sandvika Wøyen, Contract E01, Bjørnegård Tunnel.
Digital Supplier Conference, the 26th of May — Communications Channel for Distribution of Outgoing Invoices

გვერდები: 1 -ის 25,477 - პუბლიკაციები: 254,763

პუბლიკაცია თითო გვერდზე