Opentenderistä

Noin 15 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta kuluu vuosittain tavaroiden ja palveluiden julkisiin hankintoihin ja joidenkin arvioiden mukaan korruptio lisää julkisten sopimusten kustannuksia 20-25 prosenttia. Vielä huolestuttavampaa on, että korruptio julkisissa hankinnoissa vaarantaa yleisesti kannatettuja julkisia tavoitteita, kuten turvallisten valtateiden ja korkealaatuisten koulurakennusten rakentamista sekä lääkkeiden toimittamista aikataulujen mukaisesti.

Julkisia hankintoja koskevien tietojen täydellinen saatavuus helppokäyttöisessä muodossa kaikille lisää toivottavasti markkinoiden avoimuutta, vähentää liiketoiminnan kustannuksia ja helpottaa hallituksen vastuullisuutta. Opentender.eu - julkisiin hankintoihin keskittynyt keskitetty, julkinen ja vapaa tietokanta - edesauttaa näin ollen julkisten hankintojen hinta-laatu-suhdetta sekä lisää rehellisyyttä koko julkisella sektorilla.

Ketkä ovat Opentenderin takana?

Digiwhist

DIGIWHIST on EU Horizon 2020 -rahaston rahoittama projekti, joka tuo yhteen kuusi eurooppalaista tutkimuslaitosta, jotka pyrkivät vahvistamaan yhteiskuntaa julkisen sektorin korruptiota vastaan. Se pyrkii samanaikaisesti lisäämään luottamusta hallituksiin sekä lisäämään julkisen varainkäytön tehokkuutta koko Euroopassa keräämällä ja organisoimalla dataa systemaattisesti sekä analysoimalla ja levittämällä tätä tietoa julkisista hankinnoista ja järjestelmistä, jotka lisäävät virkamiesten vastuullisuutta koko EU:ssa ja lähialueilla.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Cambridgen yliopiston sosiologian laitos on sosiaaliteorian ja empiirisen sosiologisen tutkimuksen huippuyksikkö. Cambridgessa sosiologian opettamista ja harjoittamista lähestytään monitieteellisestä lähtökohdasta, keskittyen erityisesti politiikkaan, psykologiaan, antropologiaan, kansantaloustieteeseen ja historiaan.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

The Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) on Open Knowledge Foundation Networkin (OKFN) Saksan paikallisosasto. Se on itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 2011 ja joka keskittyy lisäämään vapaasti saatavilla olevaa tietoa ja aineistoa kaikissa niiden muodoissa - mukaan lukien julkisia tietoja, julkisin varoin tuettuja tutkimuksia sekä julkisesti saatavilla olevia kulttuurituotteita. OKF DE on kansainvälinen johtaja omalla alueellaan ja sillä on kattava kokemus avoimen materiaalin työkalujen ja yhteisöjen luomisesta. OKF DE on "Think-and-Do Tank", joka yhdistää lakitieteellisen ja teknisen tuntemuksen ohjeistaakseen hallituksia ja muita organisaatioita julkaisemaan tietoja julkisesti ja auttamaan kansalaisia käyttämään tätä dataa uusien tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. OKF DE kehittää teknologisia ratkaisuja, jotka lisäävät avoimuutta ja luovat uusia väyliä kansalaisten osallistumiselle julkiseen elämään.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

The Government Transparency Institute perustettiin vuonna 2015 vastauksena lisääntyvään tarpeeseen ja mahdollisuuteen tehdä riippumatonta tutkimusta ja edunvalvontaa avoimuuden lisäämiseksi, korruption kitkemiseksi ja hallinnon parantamiseksi Euroopassa ja muualla maailmassa. Instituutti on sitoutumaton ajatushautumo, joka on riippumaton hallituksista, poliittisista puolueista ja erityisryhmistä. Instituutin tarkoitus on tarkastella systemaattisesti huonojen hallintomallien syitä, ominaisuuksia ja seurauksia monitieteellisestä näkökulmasta, hyödyntäen erityisesti politiikan tutkimusta, kansantaloustiedettä, lakitieteitä sekä tietotieteitä. Instituutti pyrkii auttamaan kansalaisia pitämään hallituksia vastuussa julkaisemalla suuria aineistoja ja vahvaa analyysia.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Hertie School of Governance valmistaa erinomaisia oppilaita johtaviin asemiin politiikassa, liike-elämässä ja kansalaisyhteiskunnassa. Hertie School tarjoaa myös kokeneille ammattilaisille mahdollisuuden syventää heidän tietämystään julkisesta hallinnosta. Yliopiston tunnettu kansainvälinen tiedekunta keskittyy kansantaloustieteeseen, liiketalouteen, lakiin, politiikkaan sekä sosiaalitieteisiin ja lähestyvät tutkimusta ja opetusta monitieteellisestä ja politiikan näkökulmasta.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab on tsekkiläinen IT-yritys, joka keskittyy tietojen hankintaan ja prosessointiin. Vuonna 2015, Datlab prosessoi dataa 30:ltä nettisivulta ja järjestelmästä. Datlab työskentelee läheisesti kansalaisjärjestöjen kanssa ja on vastuussa useasta avoimesta datapalvelusta, kuten vsechnyzakazky.cz (julkisten hankintojen tietokanta) ja politickefinance.cz (poliittisten puolueiden rahoituksen tietokanta).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime on Milanon Cattolica del Sacro Cuore -yliopiston ja Trenton yliopiston kansainväliseen rikollisuuteen keskittyvä tutkimuskeskus. Se analysoi strategioita joilla voidaan estää ja taistella rikollisuutta vastaan hyödyntämällä integroitua lähestymistapaa (kriminologia, laki, tilastotiede, rikostekninen kirjanpito). Transcrime tutkii erityisesti järjestäytynyttä rikollisuutta, talousrikollisuutta, rahanpesua ja korruptiota.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime