Over Opentender

Ongeveer 15% van het bruto binnenlands product van de EU wordt jaarlijks besteed aan het inkopen van goederen en diensten, en sommige schattingen geven aan dat corruptie de kosten van overheidsovereenkomsten met 20 - 25% verhoogt. Het is zelfs nog verontrustender dat corruptie bij openbare aanbestedingen breed ondersteunde openbare doelen benadeelt, zoals het aanleggen van veiligere wegen, het bouwen van schoolgebouwen van een hoge kwaliteit of het op tijd leveren van medicijnen.

Het kosteloos aanbieden van uitgebreide informatie over openbare aanbestedingen in een gebruiksvriendelijke indeling aan alle geïnteresseerde partijen verhoogt naar verwachting de markttransparantie, verlaagt de transactiekosten en vereenvoudigt de aansprakelijkheid van de overheid. Daarom is opentender.eu, een centraal en openbaar aanbestedingsplatform, in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan een hoger rendement bij openbare aanbestedingen en de integriteit binnen de gehele openbare sector te verbeteren.

Wat is Opentender?

Digiwhist

DIGIWHIST, een door het Horizon 2020-programma van de EU gefinancierd project, brengt zes Europese onderzoeksinstituten samen, met als doel de samenleving te stimuleren om corruptie in de openbare sector te bestrijden. Hiermee wordt zowel het vertrouwen in overheden vergroot als de doeltreffendheid van openbare uitgaven in heel Europa verbeterd door het systematisch verzamelen, structureren, analyseren en verspreiden van informatie over openbare aanbestedingen en mechanismen die de aansprakelijkheid van officiële openbare instanties in alle EU-lidstaten en een aantal aangrenzende landen vergroten.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

De afdeling Sociologie van de universiteit van Cambridge heeft een onderscheidend profiel als kenniscentrum door zijn uitstekende werkzaamheden op het gebied van sociale theorie en empirisch sociologisch onderzoek. De afdeling sociologie van Cambridge werkt en doceert in een interdisciplinaire context, met bijzonder sterke connecties met de afdelingen politiek, psychologie, antropologie, economie en geschiedenis.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

De Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) is de Duitse afdeling van het internationale Open Knowledge Foundation Network (OKFN). Het is een onafhankelijke non-profitorganisatie die is opgericht in 2011 en zich inzet voor het bevorderen van open gegevens en open inhoud in alle mogelijke vormen – waaronder openbare informatie, publiek gefinancierd onderzoek en culturele inhoud voor publieke domeinen. De organisatie is een internationale leider binnen haar vakgebied en heeft veel ervaring met het ontwikkelen van hulpmiddelen en gemeenschappen rond openbare materialen. OKF DE is een denk-en-doe-tank die juridische expertise combineert met technische kennis om overheden en andere organisaties te adviseren over het publiceren van open gegevens en om potentiële hergebruikers te helpen bij het omgaan met open gegevens en nieuwe producten en services te ontwikkelen. OKF DE werkt aan technologieën die zorgen voor meer transparantie in het openbare leven en nieuwe ruimten om burgers te betrekken.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

De aanleiding voor de oprichting van het Government Transparency Institute in 2015 was de groeiende behoefte aan en de mogelijkheid voor onafhankelijk onderzoek naar transparantie, corruptie en de kwaliteit van overheden in Europa en daarbuiten. Het Instituut is een onpartijdige denktank die onafhankelijk is van regeringen, politieke partijen en gespecialiseerde belangengroepen. Het doel van het Instituut is om systematisch de oorzaken, kenmerken en gevolgen van bestuur van een lage kwaliteit te onderzoeken door middel van een interdisciplinaire benadering met bijdragen uit de politieke wetenschappen, economie, recht en gegevenswetenschap. Het Instituut heeft als doel om burgers te helpen bij het verantwoordelijk houden van overheden door grote gegevensreeksen te publiceren en robuuste analyses uit te voeren.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

De Hertie School of Governance bereidt uitzonderlijke studenten voor op leidinggevende functies bij de overheid, in het bedrijfsleven en in de burgermaatschappij. De school biedt ervaren professionals tevens de kans om hun vaardigheden te verbeteren op het gebied van overheidsmanagement. Het is een gerenommeerde internationale faculteit met expertise in de economische sector, het bedrijfsleven, recht, politiek en sociale wetenschappen en deze faculteit benadert het onderwijs en de onderzoeksagenda van het instituut op een interdisciplinaire, beleidsgerichte manier.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab is een Tsjechisch IT-bedrijf dat is gespecialiseerd in gegevensextractie en -verwerking. Sinds 2015 verwerkt het bedrijf regelmatig gegevens van 30 verschillende websites en systemen. Het bedrijf werkt nauw samen met de NGO-sector en voert een aantal belangrijke open-dataservices uit, zoals vsechnyzakazky.cz (aanbestedingsdatabase), politickefinance.cz (monitor voor het financieren van politieke partijen).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime is het gemeenschappelijk onderzoekscentrum voor grensoverschrijdende criminaliteit van de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan en de Universiteit van Trento. Het centrum analyseert strategieën voor het voorkomen en bestrijden van misdaad door middel van een geïntegreerde aanpak (criminologie, recht, statistiek, economie, forensische accountancy). Transcrime analyseert in het bijzonder misdaadfenomenen op het gebied van georganiseerde misdaad, financiële misdaad, het witwassen van geld en corruptie.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime