Az Opentenderről

Az Európai Unió GDP-jének megközelítőleg 15%-át költjük termékek és szolgáltatások közbeszerzésére, és egyes becslések szerint e szerződések összköltségét 20-25%-kal is növelheti a korrupció. Még aggasztóbb, hogy a közbeszerzésekben jelen levő korrupció akadályozza az olyan széles körben támogatott célok elérését, mint a biztonságos autópályák, a jó minőségű, tartós iskolai épületek építése, vagy akár gyógyszerek időben történő kiszállítása.

Az állampolgárok széles köre számára elérhető, részletes, könnyen használható és ingyenesen biztosított közbeszerzési információ növeli a közbeszerzési piac átláthatóságát, csökkenteni a tranzakciós költségeket, ösztönzi a kormányzatok elszámoltatható működését. Az Opentender portál azzal a céllal jött létre, hogy segítse az állampolgárok által befizetett adó minél jobb hasznosulását, valamint általában véve növelje a közszféra integritását.

Az Opentender fejlesztői

Digiwhist

A DIGIWHIST az EU Horizon 2020 keretprogramja által finanszírozott projekt, amely hat európai kutatóintézet közreműködésével azért jött létre, hogy az állampolgárokat segítse a közszférában jelen levő korrupció elleni küzdelemben. Egyszerre növeli a kormányzat iránti bizalmat és fejleszti a közpénzek elköltésének hatékonyságát az Európai Unióban és néhány további környező országban. Ezt szisztematikus adatgyűjtéssel, rendszerezéssel, elemzéssel és információterjesztéssel valósítja meg, amelynek tárgya a közbeszerzés, valamint a közszféra szereplőinek elszámoltathatóságát növelő mechanizmusok.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

A Cambridge Egyetem Szociológia Tanszéke kiemelkedő képviselője a társadalomelmélet és az empirikus szociológiai kutatás tudományterületének. A szociológia interdiszciplináris megközelítése is az egyetem erősségei közé tartozik, kifejezetten erős kapcsolódással a politikatudományhoz, pszichológiához, antpológiához, közgazdaságtanhoz és történelemhez.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Az Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) a nemzetközi Open Knowledge Foundation Network (OKFN) németországi egysége. Független, nonprofit szervezetként működik 2011 óta, amelynek fő célja a nyílt adatok, és további, változatos formát öltő nyílt tartalmak (pl. közérdekű adatok, közpénzből finanszírozott kutatások, közérdekű kulturális tartalmak) népszerűsítése, terjedésének elősegítése. Az OKF DE saját területének vezető szereplője, széleskörű tapasztalattal rendelkezik nyílt tartalmakat biztosító eszközök és köréjük szerveződő közösségek létrehozásában. A szervezet jogi tapasztalatait és technológiai ismereteit egyesítve segít közintézményeknek, hatóságoknak és más szervezeteknek nyílt adatok közzétételében, emellett a lehetséges felhasználókat támogatja nyílt adatokra épülő, innovatív, új termékek és szolgáltatások létrehozásában. Az OKF DE olyan technológiákat fejleszt, amelyek ösztönzik a közélet átláthatóságát, és új teret nyitnak az állampolgári elkötelezettségnek.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Az Átlátható Kormányzás Kutatóintézet azzal a céllal jött létre 2015-ben, hogy független kutatást végezzen az átláthatóság, a korrupció és a kormányzás minőségének témakörében, Európa határain belül és azon túl egyaránt. Az Intézet egy politikai pártoktól, érdekcsoportoktól függetlenül működő kutatóközpont, amelynek célja, hogy interdiszciplináris megközelítésben, támaszkodva a politikatudomány, a közgazdaságtan, a jog és az adattudomány eredményeire, következetesen feltárja az alacsony minőségű kományzás okait, jellemzőit és következményeit. Az Intézet részletes adatbázisok és megbízható elemzések közzétételével kívánja támogatni az állampolgárokat abban, hogy ellenőrizhessék a kormányzat működését.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

A Hertie School of Governance kiváló hallgatókat készít fel vezető szerepre a közszférában, az üzleti életben és a civil társadalomban. Az intézmény tapasztalt szakértőknek is lehetőséget kínál tudásuk elmélyítésére a közszolgálat területén. A nemzetközileg elismert oktatási intézmény erős tapasztalattal rendlkezik a közgazdaságtan, az üzleti tudományok, a jog, a politikatudomány és a társadalomtudomány területén, és mindezt interdiszciplináris, gyakorlatorientált módon alkalmazza oktatási és kutatási tevékenysége során.

Hertie School of Governance

Datlab

A cseh Datlab egy adatkinyerésre és -feldolgozásra specializálódott IT-vállalat, amely 2015 óta több mint 30 weboldalról és informatikai rendszerből nyer ki rendszeresen adatokat. Szorosan együttműködik a civil társadalommal, és több jelentős nyílt adat (open data) szolgáltatást tart fenn, mint például a vsechnyzakazky.cz közbeszerzési adatbázis és a politickefinance.cz pártfinanszírozási monitor.

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

A Transcrime a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem és a Trentói Egyetem közös kutatóközpontja, amely integrált szemléletben elemzi a bűnmegelőzés és a bűnüldözés stratégiáit, építve a kriminológia, a jog, a statisztika, a közgazdaságtan és az igazságügyi könyvvizsgálat eredményeire. Az intézet kiemelten foglalkozik a szervezett bűnözés, pénzügyi bűnözés, pénzmosás és korrupció elemzésével.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime