За Opentender

Около 15% от брутния вътрешен продукт на ЕС годишно се изразходва за поръчка на стоки и услуги, а някои оценки показват, че корупцията увеличава разходите за държавни договори с 20-25%. Още по-тревожно е, че корупцията в обществените поръчки компрометира широко-подкрепяни обществени цели, като изграждане на безопасни магистрали, качествени училищни сгради или навременната доставка на медикаменти.

Предоставянето на обширна информация относно обществените поръчки в безплатен и лесно-използваем формат за всички заинтересовани страни се очаква да повиши прозрачността на пазара, да намали разходите за транзакции, и да улесни отчетността на правителствата. Следователно, opentender.eu, централизирана, обществена, и открита платформа за обществени поръчки бе създадена, която да допринесе за постигането на съотношение цена / качество в обществените поръчки, както и да повиши честността в публичния сектор.

Какво е Opentender?

Digiwhist

DIGIWHIST, проект финансиран по програма "Хоризонт 2020" на Европейския съюз, обединява 6 европейски научни института, с цел да даде права на обществото да се бори с корупцията в публичния сектор. Той едновременно ще увеличи доверието в правителствата и ще подобри ефикасността на публичните разходи в Европа чрез систематичното събиране, структуриране, анализ и разпространение на информация за обществените поръчки и механизми, които увеличават отговорността на държавните служители във всички страни от ЕС и някои съседни държави.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Катедрата по социология в Кеймбридж има отличителен профил като център на високи постижения за изключителна работа в социалната теория и емпиричните социологически изследвания. Социологията в Кеймбридж е също така практикувана и преподавана в интердисциплинарен контекст, с особено силни връзки с политиката, психологията, антропологията, икономиката и историята.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) е германския клон на международната мрежа Open Knowledge Foundation (OKFN). Тя е независима организация с нестопанска цел, създадена през 2011 г. и посветена на популяризирането на отворени данни и отворено съдържание във всичките им форми - включително обществена информация, публично финансирани изследвания и културно съдържание от публично достояние. Организацията е международен лидер в своята област и има богат опит в изграждането на инструменти и общност около отворените данни. OKF DE е мозъчен тръст, който съчетава правна експертиза и технически ноу-хау, за да съветва държавните органи и други организации да публикуват открити данни и да помагат на потенциалните потребители да се ангажират с отворени данни, за да създават иновативни продукти и услуги.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Създаването на "Институтът за прозрачност в управлението" през 2015 г. бе продиктувано от нарастващите нужди и възможности за извършване на независими изследвания и застъпничество относно прозрачността, корупцията и качеството на управлението в Европа и извън. Институтът е надпартиен мозъчен тръст, независим от правителства, политически партии или специални заинтересовани групи. Целта на Института е систематично да изследва причините, характеристиките и последствията от ниското качество на управление в интердисциплинарен подход, основан на политическите науки, икономиката, правото и науката на данните. Институтът има за цел да помогне на гражданите да държат правителствата отговорни чрез публикуването на големи набори от данни и солиден анализ.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Школата по управление на Хърти подготвя изключителни студенти за ръководни позиции в правителството, бизнеса и гражданското общество. Школата също предлага възможности за опитни професионалисти да задълбочат уменията си в областта на публичното управление. Като известен международен факултет с опит в областта на икономиката, бизнеса, правото, политиката и социалната наука приема интердисциплинарен подход към учебния и изследователския дневен ред на школата, ориентирано към политиките.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab е чешка IT компания, специализирана в извличането и обработката на данни. От 2015 г. насам, тя редовно обработва данни от 30 различни уебсайтове и системи. Компанията работи в тясно сътрудничество с неправителствения сектор и предоставя няколко големи услуги за отркити данни, като например vsechnyzakazky.cz (база данни за обществени поръчки), politickefinance.cz (мониторинг на финансирането на политически партии).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime е Съвместният изследователски център за транснационална престъпност на Католическия университ на Сакро Куоре в Милано и Университета на Тренто. Той анализира стратегиите за предотвратяване и борба с престъпността, като възприема интегриран подход (криминология, право, статистика, икономика, криминалистично счетоводство). По-специално, Transcrime анализира явления в областта на организираната престъпност, финансовата престъпност, прането на пари и корупцията.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime