Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (CPV 50)

2009
2019
2020
2009 - 2020
Επισκόπηση Τομέα

Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό € 50.3 εκατομμύριο

Επισκευή, συντήρηση και παρεπόμενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα και σκάφη € 67.1 εκατομμύριο

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας € 28.3 εκατομμύριο

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου € 36.1 εκατομμύριο

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης € 91.9 εκατομμύριο

Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό € 57.8 εκατομμύριο

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων € 76.6 εκατομμύριο

Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης € 31.0 εκατομμύριο

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υλικών ασφαλείας και άμυνας € 34.0 εκατομμύριο

Η Μέση Βαθμολογία Καλών Δημοσίων Συμβάσεων με την Πάροδο του Χρόνου
Μέσος όρος βαθμολογίας 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Έτος 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65
Η Μέση Βαθμολογία Καλών Δημοσίων Συμβάσεων ανά τομέα
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 Μέσος όρος βαθμολογίας Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Επισκευή, συντήρηση και παρεπόμενες υπηρεσίες σε αεροσκάφη, σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα και σκάφη Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υλικών ασφαλείας και άμυνας
Τομέας με την πάροδο του Χρόνου
Μέσο ποσοστό% των προσφορών 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Έτος 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
Τύπος Διαδικασίας
0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 1000 1100 1100 Αριθμός Προσφορών Outright Award Restricted Negotiated Negotiated Without Publication Negotiated With Publication Open
Κύριοι Προμηθευτές
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 Αριθμός Προσφορών SIA Sorma SIA "ARD Eoltas" SIA "KJ Serviss" SIA "V&V VentMet laboratorija" SIA "Tradintek" SIA "TOPERS" SIA "A.MEDICAL" VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" SIA "Arbor Medical Korporācija" SIA "INLAB"
Κύριοι Αγοραστές
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 Αριθμός Προσφορών Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Valsts robežsardze Valsts ieņēmumu dienests Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Αγοραστές ανά Περιοχή
Φόρτωση...
Χωρίς δεδομένα

Διαγωνισμοί: 4,835

Στήλες

Κάντε κλικ για να επιλέξετε

Σύνδεσμος Διαγωνισμού Τίτλος Αγοραστής Προμηθευτής
Zemējuma, zibensaizsardzības ierīču, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz trīs gadiem
Drošības sistēmu remonts un apkalpošana
Kravu kontroles rentgena iekārtu uzturēšana Zilupes un Grebņevas MKP
Aukstā ūdens sūkņu staciju iegāde, uzstādīšana, apkalpošana un remonts
110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2020. gadā
Παρτίδα 1
Παρτίδα 2
Elektrospuldžu nomaiņa un apgaismojuma infrastruktūras remonts
Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz diviem gadiem
Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana
Dzelzceļa kravu kontroles rentgena iekārtu uzturēšana muitas kontroles punktā “Indra” un muitas kontroles punktā “Kārsava”
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzturēšana, tīrīšana un apkalpošana

Σελίδα: 1 από 484 - Καταχωρήσεις: 4,835

Καταχωρήσεις ανά σελίδα