Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) (CPV 38)

2009
2019
2020
2009 - 2020
Sector Overview

Laboratory, optical and precision equipments € 49.7 Million

Instruments for checking physical characteristics € 15.2 Million

Checking and testing apparatus € 74.1 Million

Optical instruments € 33.5 Million

Navigational and meteorological instruments € 10.7 Million

Average Good Procurement Score over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65
Average Good Procurement Score per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 Average Score Time registers and the like; parking meters Optical instruments Navigational and meteorological instruments Measuring instruments Instruments for checking physical characteristics Geological and geophysical instruments Miscellaneous evaluation or testing instruments Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Checking and testing apparatus Industrial process control equipment and remote-control equipment
Sector over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 1 1 2 2 3 3
Procedure Type
0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 1000 1100 1100 1200 1200 Nr. of Tenders Negotiated Restricted Negotiated With Publication Negotiated Without Publication Open
Main Suppliers
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260 Nr. of Tenders SIA "Quantum Latvija" SIA "Adrona" SIA "Sentios" SIA "DOMA" SIA Omnilab Baltic SIA "Armgate" SIA "Saint-Tech" SIA “Labochema Latvija” SIA Faneks SIA "Labochema Latvija"
Main Buyers
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 Nr. of Tenders Rīgas Tehniskā universitāte VAS Latvijas Valsts ceļi Rīgas Stradiņa universitāte Valsts policija Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts Valsts augu aizsardzības dienests Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Rīgas Stradiņa universitāte Latvijas Lauksaimniecības universitāte Rīgas Tehniskā universitāte
Buyers by Region
Loading…
No data

Tenders: 2,376

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier
Nelineārās daudzfotonu spektroskopijas iekārtas lāzera sistēma
RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras un Farmācijas ķīmijas katedras laboratoriju iekārtu un aprīkojuma iegāde – 1. kārta
Mobilās meteoroloģisko datu iegūšanas stacijas iegāde / Purchase of mobile upper air sounding station
Dažādu laboratorijas iekārtu iegāde
Nanomehānisko un nanotriboloģisko testu veikšanas sistēmas iegāde RTU MTAF vajadzībām
Laboratorijas materiāli, piederumi un reaģenti RTU vajadzībām
Multifunkcionālās mēriekārtas – analizatora iegāde STEM studiju programmu modernizēšanai
Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei: spektrometrs
Fizikas eksperimentu demonstrējumu ierīces – 1. kārta
Automātiskās ekstrakcijas un hromatogrāfijas-masspektroskopijas sistēmas un paraugu sagatavošanas aprīkojuma piegāde BZLVT vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Page: 1 of 238 - Entries: 2,376

Entries per Page