Prikaz

Izberi

Naročila: 124,277

Stolpci

Izberi

Povezava do naročila Naziv Naročnik Dobavitelj Cena ponudb
Rentgena kabineta vienkāršota atjaunošana
Sklop 2
€ 25,525.26
Padziļinātas izpētes veikšana atbilstoši Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11, Rīgā tehniskās apsekošanas atzinumā norādītajam
Sklop 2
€ 25,840
„Ēkas Cimzes ielā 2, Valkā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā””
Sklop 2
€ 19,950
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Veco ļaužu dzīvojamās mājas ventilācijas sistēmas atjaunošana Ganību ielā 135/141, Liepājā”
Sklop 2
€ 40,709.17
CSDD Aizkraukles klientu apkalpošanas centra teritorijas parbūve
Sklop 2
€ 56,080.86
Automobiļa noma
Sklop 2
€ 19,949.76
Kvadracikla iegāde piedzīvojumu parkam
Sklop 2
€ 11,147.94
Teritorijas labiekārtošanas darbi
Sklop 2
€ 123,966.94
Oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmas uzturēšana
Sklop 2
€ 41,899.92
Būvdarbu veikšana pēc būvprojekta “Kaugurciema ielas apgaismošanas tīklu pārbūve no Zvārtas ielas līdz Vēžu ielai Jūrmalā” un Tehniskās shēmas Nr. ELT-4-5/2017 II
Sklop 2
€ 38,817

Stran: 1 od 12,428 - Št. vnosov: 124,277

Št. vnosov na stran