Visualization

Click to Select

Tenders: 110,885

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
"Uzturēšanās atļauju reģistra uzturēšana"
€ 25,960
Skaņas aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajos pasākumos
Lot 2
Lot 2
€ 1,917
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei
Lot 1
€ 7,900
Lot 2
€ 11,900
Lot 3
€ 13,900
Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā jumta attīrīšana no sniega un apledojuma, sniega izvešana
€ 25,000
Vārtu piegāde un uzstādīšana VAS” Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu rajonā
€ 17,088
„Valsts nozīmes autoceļu uzturēšana Strenču novadā 2013.gadā” .
€ 14,152.9
Transformatoru kompaktās apakšstacijas Nr.13 izbūve NBS Aviācijas bāzē „Lielvārde”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā
€ 35,100
Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas papildināšana
€ 21,500
Rīgas pilsētas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas dabas pamatņu un pašvaldības teritoriju pļaušana, sakopšana un uzturēšana
Lot 1
€ 12,079.64
Lot 2
€ 6,127.21
Lot 3
€ 19,670.18
Lot 4
€ 3,996.63
Kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
€ 18,000

Page: 1 of 11,089 - Entries: 110,885

Entries per Page