Visualization

Click to Select

Tenders: 150,619

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Modulārās sistēmas analizatoram Abbott Architect ci 4100 nepieciešamo reaģentu piegāde un tehniskā apkope.
€ 573,885.87
Pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana 2014.–2015. g.
€ 337,219.4
Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2020. gadā
Lot 1
€ 7,245.04
Lot 2
€ 165,314.28
Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 48,50–60,20 segas rekonstrukcija.
€ 4.3 Million
Kriminālprocesa informācijas sistēmas uzlabošana ERAF projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai”.
€ 416,070
Elektroenerģijas piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām.
€ 373,283.03
Datu ieguves pakalpojumi projekta “Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (OECD PIAAC) īstenošana Latvijā” ietvaros
Datorsistēmu apkalpošanas pakalpojumi.
€ 362,422.5
Tehnisko palīglīdzekļu personām ar īpašām vajadzībām izgatavošanai nepieciešamo komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu piegāde.
VAS “Latvijas gaisa satiksme” profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
€ 207,566

Page: 1 of 15,062 - Entries: 150,619

Entries per Page