Ladda ner

På den här sidan hittar du alla anbudsdata för den här portalen.

Befintlig portal: Lettland

Anbud: 124277
Digiwhist JSON

Storlek: 93.4 MB

Digiwhist NDJSON

Storlek: 93.4 MB

Digiwhist CSV

Storlek: 36.3 MB

OCDS JSON

Storlek: 61.5 MB

OCDS

Land Ändrad Storlek JSON
Armenien 2020-02-100 5.4 kB
Belgien 2020-02-100 42.6 MB
Bulgarien 2020-02-100 154.4 MB
Cypern 2020-02-100 3.0 MB
Danmark 2020-02-100 25.1 MB
Estland 2020-02-100 40.1 MB
Finland 2020-02-100 28.3 MB
Frankrike 2020-02-100 1.0 GB
Georgien 2020-02-100 121.0 MB
Grekland 2020-02-100 31.5 MB
Irland 2020-02-110 41.8 MB
Island 2020-02-110 699.8 kB
Italien 2020-02-110 87.2 MB
Kroatien 2020-02-100 43.1 MB
Lettland 2020-02-110 61.5 MB
Litauen 2020-02-110 65.1 MB
Luxemburg 2020-02-110 4.2 MB
Malta 2020-02-110 1.6 MB
Nederländerna 2020-02-110 55.5 MB
Norge 2020-02-110 93.2 MB
Österrike 2020-02-100 18.0 MB
Polen 2020-02-110 2.6 GB
Portugal 2020-02-110 324.4 MB
Rumänien 2020-02-120 3.5 GB
Schweiz 2020-02-100 54.4 MB
Serbien 2020-02-120 100.8 kB
Slovakien 2020-02-120 78.6 MB
Slovenien 2020-02-120 66.7 MB
Spanien 2020-02-100 199.3 MB
Storbritannien 2020-02-120 242.2 MB
Sverige 2020-02-120 41.8 MB
Tjeckien 2020-02-100 174.3 MB
Tyskland 2020-02-100 235.3 MB
Ungern 2020-02-110 115.5 MB
Land Anbud Ändrad Storlek JSON NDJSON Storlek CSV
Alla data 25864301 2020-02-204 16.3 GB 5.3 GB
Belgien 89461 2020-02-204 96.1 MB 20.8 MB
Bulgarien 150765 2020-02-204 284.4 MB 58.9 MB
Cypern 7660 2020-02-204 7.4 MB 2.1 MB
Danmark 42257 2020-02-204 53.1 MB 11.4 MB
Estland 79442 2020-02-204 97.8 MB 17.7 MB
EU-institutionerna 18303 2020-02-204 23.9 MB 5.2 MB
Finland 54081 2020-02-204 53.7 MB 14.6 MB
Frankrike 2574530 2020-02-204 1.7 GB 548.7 MB
Georgien 300875 2020-02-204 248.7 MB 56.8 MB
Grekland 54367 2020-02-204 82.6 MB 17.4 MB
Irland 112901 2020-02-204 62.9 MB 16.8 MB
Island 2290 2020-02-204 1.2 MB 375.6 kB
Italien 176842 2020-02-204 193.4 MB 56.9 MB
Kroatien 221820 2020-02-204 145.8 MB 25.0 MB
Lettland 124277 2020-02-204 93.4 MB 36.3 MB
Litauen 183576 2020-02-204 116.7 MB 40.5 MB
Luxemburg 7112 2020-02-204 5.1 MB 1.4 MB
Malta 5418 2020-02-204 2.7 MB 880.5 kB
Nederländerna 113431 2020-02-204 97.7 MB 24.4 MB
Norge 238262 2020-02-204 169.5 MB 37.1 MB
Österrike 52088 2020-02-204 35.9 MB 11.0 MB
Polen 2586672 2020-02-204 4.1 GB 834.5 MB
Portugal 1032724 2020-02-204 475.6 MB 194.3 MB
Rumänien 15606833 2020-02-204 5.9 GB 2.7 GB
Schweiz 92003 2020-02-204 76.2 MB 18.8 MB
Slovakien 70515 2020-02-204 113.8 MB 16.3 MB
Slovenien 119313 2020-02-204 101.1 MB 31.0 MB
Spanien 381953 2020-02-204 303.3 MB 100.9 MB
Storbritannien 410844 2020-02-204 345.0 MB 93.0 MB
Sverige 105266 2020-02-204 72.1 MB 23.1 MB
Tjeckien 236160 2020-02-204 223.2 MB 53.4 MB
Tyskland 418699 2020-02-204 527.1 MB 117.8 MB
Ungern 181601 2020-02-204 221.5 MB 48.6 MB

Filerna är komprimerade med GZip, som bör stödjas av din ZIP-applikation.

* På grund av antalet poster och att många JSON parser inte stödjer filstorleken, har DIGIWHIST JSON anbudsdata även sparats som Newline Delimited JSON.

Strukturen av poster sammanfattas i en JSON schemafil.