Prevziať

Na tejto stránke nájdete všetky údaje o verejných súťažiach tohto portálu.

Aktuálny portál: Lotyšsko

Verejné súťaže: 124277
Digiwhist JSON

Veľkosť: 93.4 MB

Digiwhist NDJSON

Veľkosť: 93.4 MB

Digiwhist CSV

Veľkosť: 36.3 MB

OCDS JSON

Veľkosť: 61.5 MB

OCDS

Krajina Upravené Veľkosť JSON
Arménsko 10. 2. 2020 5.4 kB
Belgicko 10. 2. 2020 42.6 MB
Bulharsko 10. 2. 2020 154.4 MB
Česká republika 10. 2. 2020 174.3 MB
Chorvátsko 10. 2. 2020 43.1 MB
Cyprus 10. 2. 2020 3.0 MB
Dánsko 10. 2. 2020 25.1 MB
Estónsko 10. 2. 2020 40.1 MB
Fínsko 10. 2. 2020 28.3 MB
Francúzsko 10. 2. 2020 1.0 GB
Grécko 10. 2. 2020 31.5 MB
Gruzínsko 10. 2. 2020 121.0 MB
Holandsko 11. 2. 2020 55.5 MB
Írsko 11. 2. 2020 41.8 MB
Island 11. 2. 2020 699.8 kB
Litva 11. 2. 2020 65.1 MB
Lotyšsko 11. 2. 2020 61.5 MB
Luxembursko 11. 2. 2020 4.2 MB
Maďarsko 11. 2. 2020 115.5 MB
Malta 11. 2. 2020 1.6 MB
Nemecko 10. 2. 2020 235.3 MB
Nórsko 11. 2. 2020 93.2 MB
Poľsko 11. 2. 2020 2.6 GB
Portugalsko 11. 2. 2020 324.4 MB
Rakúsko 10. 2. 2020 18.0 MB
Rumunsko 12. 2. 2020 3.5 GB
Slovensko 12. 2. 2020 78.6 MB
Slovinsko 12. 2. 2020 66.7 MB
Španielsko 10. 2. 2020 199.3 MB
Spojené kráľovstvo 12. 2. 2020 242.2 MB
Srbsko 12. 2. 2020 100.8 kB
Švajčiarsko 10. 2. 2020 54.4 MB
Švédsko 12. 2. 2020 41.8 MB
Taliansko 11. 2. 2020 87.2 MB
Krajina Verejné súťaže Upravené Veľkosť JSON NDJSON Veľkosť CSV
Všetky údaje 25864301 20. 2. 2020 16.3 GB 5.3 GB
Belgicko 89461 20. 2. 2020 96.1 MB 20.8 MB
Bulharsko 150765 20. 2. 2020 284.4 MB 58.9 MB
Česká republika 236160 20. 2. 2020 223.2 MB 53.4 MB
Chorvátsko 221820 20. 2. 2020 145.8 MB 25.0 MB
Cyprus 7660 20. 2. 2020 7.4 MB 2.1 MB
Dánsko 42257 20. 2. 2020 53.1 MB 11.4 MB
Estónsko 79442 20. 2. 2020 97.8 MB 17.7 MB
Fínsko 54081 20. 2. 2020 53.7 MB 14.6 MB
Francúzsko 2574530 20. 2. 2020 1.7 GB 548.7 MB
Grécko 54367 20. 2. 2020 82.6 MB 17.4 MB
Gruzínsko 300875 20. 2. 2020 248.7 MB 56.8 MB
Holandsko 113431 20. 2. 2020 97.7 MB 24.4 MB
Inštitúcie EÚ 18303 20. 2. 2020 23.9 MB 5.2 MB
Írsko 112901 20. 2. 2020 62.9 MB 16.8 MB
Island 2290 20. 2. 2020 1.2 MB 375.6 kB
Litva 183576 20. 2. 2020 116.7 MB 40.5 MB
Lotyšsko 124277 20. 2. 2020 93.4 MB 36.3 MB
Luxembursko 7112 20. 2. 2020 5.1 MB 1.4 MB
Maďarsko 181601 20. 2. 2020 221.5 MB 48.6 MB
Malta 5418 20. 2. 2020 2.7 MB 880.5 kB
Nemecko 418699 20. 2. 2020 527.1 MB 117.8 MB
Nórsko 238262 20. 2. 2020 169.5 MB 37.1 MB
Poľsko 2586672 20. 2. 2020 4.1 GB 834.5 MB
Portugalsko 1032724 20. 2. 2020 475.6 MB 194.3 MB
Rakúsko 52088 20. 2. 2020 35.9 MB 11.0 MB
Rumunsko 15606833 20. 2. 2020 5.9 GB 2.7 GB
Slovensko 70515 20. 2. 2020 113.8 MB 16.3 MB
Slovinsko 119313 20. 2. 2020 101.1 MB 31.0 MB
Španielsko 381953 20. 2. 2020 303.3 MB 100.9 MB
Spojené kráľovstvo 410844 20. 2. 2020 345.0 MB 93.0 MB
Švajčiarsko 92003 20. 2. 2020 76.2 MB 18.8 MB
Švédsko 105266 20. 2. 2020 72.1 MB 23.1 MB
Taliansko 176842 20. 2. 2020 193.4 MB 56.9 MB

Súbory sú komprimované pomocou programu GZip, ktorý by vaša aplikácia na komprimáciu súborov mala podporovať.

* Vzhľadom na veľké množstvo záznamov a položiek vo formáte JSON, analyzátor nepodporuje veľkosť súboru. Údaje projektu DIGIWHIST o verejných súťažiach vo formáte JSON sa uložili vo formáte Newline Delimited JSON.

Štruktúra položiek je uvedená v súbore schémy JSON.