Pobrać

Na tej stonie znajdziesz całą infomację przetargową znajdującą się na tym portalu.

Aktualny portal: Łotwa

Przetargi: 117753
Digiwhist JSON

Rozmiar: 83.0 MB

Digiwhist NDJSON

Rozmiar: 83.0 MB

Digiwhist CSV

Rozmiar: 33.7 MB

OCDS JSON

Rozmiar: 57.7 MB

OCDS

Kraj Modyfikowany Rozmiar JSON
Armenia 2019-07-29 5.0 kB
Austria 2019-07-29 16.9 MB
Belgia 2019-07-29 40.3 MB
Bułgaria 2019-08-07 141.5 MB
Chorwacja 2019-07-29 38.5 MB
Cypr 2019-07-29 3.0 MB
Czechy 2019-07-29 161.3 MB
Dania 2019-07-29 24.0 MB
Estonia 2019-07-29 43.1 MB
Finlandia 2019-07-29 26.5 MB
Francja 2019-07-29 1005.0 MB
Grecja 2019-07-29 29.5 MB
Gruzja 2019-07-29 111.6 MB
Hiszpania 2019-08-07 177.8 MB
Holandia 2019-07-29 53.0 MB
Irlandia 2019-07-29 42.1 MB
Islandia 2019-07-29 634.1 kB
Litwa 2019-07-29 20.7 MB
Łotwa 2019-07-29 57.7 MB
Luksemburg 2019-07-29 3.9 MB
Malta 2019-07-29 1.5 MB
Niemcy 2019-07-29 216.4 MB
Norwegia 2019-07-29 77.4 MB
Polska 2019-07-30 2.4 GB
Portugalia 2019-07-29 304.9 MB
Rumunia 2019-07-29 560.0 MB
Serbia 2019-07-29 94.3 kB
Słowacja 2019-07-29 34.3 MB
Słowenia 2019-07-29 60.7 MB
Szwajcaria 2019-07-29 45.9 MB
Szwecja 2019-07-29 39.7 MB
Węgry 2019-07-29 105.8 MB
Wielka Brytania 2019-07-29 219.3 MB
Włochy 2019-07-29 81.9 MB
Kraj Przetargi Modyfikowany Rozmiar JSON NDJSON Rozmiar CSV
Wszystkie dane 12102412 2019-09-24 10.5 GB 2.8 GB
Austria 49996 2019-09-24 33.1 MB 10.3 MB
Belgia 86316 2019-09-24 90.0 MB 19.6 MB
Bułgaria 141932 2019-09-24 267.3 MB 55.8 MB
Chorwacja 211292 2019-09-24 138.0 MB 22.8 MB
Cypr 7584 2019-09-24 7.3 MB 2.1 MB
Czechy 228898 2019-09-24 205.8 MB 50.9 MB
Dania 41136 2019-09-24 50.0 MB 10.9 MB
Estonia 79186 2019-09-24 93.2 MB 18.5 MB
Finlandia 51949 2019-09-24 49.9 MB 13.7 MB
Francja 2503164 2019-09-24 1.6 GB 522.2 MB
Grecja 52790 2019-09-24 78.3 MB 16.4 MB
Gruzja 292317 2019-09-24 227.2 MB 54.9 MB
Hiszpania 324856 2019-09-24 253.1 MB 85.7 MB
Holandia 109730 2019-09-24 91.6 MB 23.2 MB
Instytucje UE 17502 2019-09-24 22.6 MB 4.8 MB
Irlandia 107698 2019-09-24 58.4 MB 15.0 MB
Islandia 2172 2019-09-24 1.1 MB 350.6 kB
Litwa 122567 2019-09-24 50.2 MB 11.9 MB
Łotwa 117753 2019-09-24 83.0 MB 33.7 MB
Luksemburg 6663 2019-09-24 4.6 MB 1.3 MB
Malta 5350 2019-09-24 2.7 MB 871.4 kB
Niemcy 394890 2019-09-24 475.9 MB 109.6 MB
Norwegia 242031 2019-09-24 157.9 MB 35.9 MB
Polska 2306633 2019-09-24 3.7 GB 762.0 MB
Portugalia 968106 2019-09-24 443.9 MB 181.7 MB
Rumunia 2505453 2019-09-24 936.8 MB 439.2 MB
Słowacja 68595 2019-09-24 105.2 MB 15.2 MB
Słowenia 114201 2019-09-24 93.9 MB 27.6 MB
Szwajcaria 102169 2019-09-24 78.9 MB 20.0 MB
Szwecja 101147 2019-09-24 67.0 MB 21.9 MB
Węgry 171908 2019-09-24 203.7 MB 46.0 MB
Wielka Brytania 385079 2019-09-24 319.4 MB 87.2 MB
Włochy 169993 2019-09-24 180.9 MB 53.5 MB

Pliki skompresowane za pomocą GZip, który powinien być obsługiwany przez Twoją aplikację ZIP.

* Ze względu na liczbę wpisów i wiele analizatorów składni JSON nie obsługuje rozmiaru pliku, dane JSON dotyczące przetargów w ramach DIGIWHIST zostały również zapisane jako Newline Delimited JSON.

Struktura zapisów jest opisana JSON Schema File.