Pobrać

Na tej stonie znajdziesz całą infomację przetargową znajdującą się na tym portalu.

Aktualny portal: Łotwa

Przetargi: 124277
Digiwhist JSON

Rozmiar: 93.4 MB

Digiwhist NDJSON

Rozmiar: 93.4 MB

Digiwhist CSV

Rozmiar: 36.3 MB

OCDS JSON

Rozmiar: 61.5 MB

OCDS

Kraj Modyfikowany Rozmiar JSON
Armenia 2020-02-10 5.4 kB
Austria 2020-02-10 18.0 MB
Belgia 2020-02-10 42.6 MB
Bułgaria 2020-02-10 154.4 MB
Chorwacja 2020-02-10 43.1 MB
Cypr 2020-02-10 3.0 MB
Czechy 2020-02-10 174.3 MB
Dania 2020-02-10 25.1 MB
Estonia 2020-02-10 40.1 MB
Finlandia 2020-02-10 28.3 MB
Francja 2020-02-10 1.0 GB
Grecja 2020-02-10 31.5 MB
Gruzja 2020-02-10 121.0 MB
Hiszpania 2020-02-10 199.3 MB
Holandia 2020-02-11 55.5 MB
Irlandia 2020-02-11 41.8 MB
Islandia 2020-02-11 699.8 kB
Litwa 2020-02-11 65.1 MB
Łotwa 2020-02-11 61.5 MB
Luksemburg 2020-02-11 4.2 MB
Malta 2020-02-11 1.6 MB
Niemcy 2020-02-10 235.3 MB
Norwegia 2020-02-11 93.2 MB
Polska 2020-02-11 2.6 GB
Portugalia 2020-02-11 324.4 MB
Rumunia 2020-02-12 3.5 GB
Serbia 2020-02-12 100.8 kB
Słowacja 2020-02-12 78.6 MB
Słowenia 2020-02-12 66.7 MB
Szwajcaria 2020-02-10 54.4 MB
Szwecja 2020-02-12 41.8 MB
Węgry 2020-02-11 115.5 MB
Wielka Brytania 2020-02-12 242.2 MB
Włochy 2020-02-11 87.2 MB
Kraj Przetargi Modyfikowany Rozmiar JSON NDJSON Rozmiar CSV
Wszystkie dane 25864301 2020-02-20 16.3 GB 5.3 GB
Austria 52088 2020-02-20 35.9 MB 11.0 MB
Belgia 89461 2020-02-20 96.1 MB 20.8 MB
Bułgaria 150765 2020-02-20 284.4 MB 58.9 MB
Chorwacja 221820 2020-02-20 145.8 MB 25.0 MB
Cypr 7660 2020-02-20 7.4 MB 2.1 MB
Czechy 236160 2020-02-20 223.2 MB 53.4 MB
Dania 42257 2020-02-20 53.1 MB 11.4 MB
Estonia 79442 2020-02-20 97.8 MB 17.7 MB
Finlandia 54081 2020-02-20 53.7 MB 14.6 MB
Francja 2574530 2020-02-20 1.7 GB 548.7 MB
Grecja 54367 2020-02-20 82.6 MB 17.4 MB
Gruzja 300875 2020-02-20 248.7 MB 56.8 MB
Hiszpania 381953 2020-02-20 303.3 MB 100.9 MB
Holandia 113431 2020-02-20 97.7 MB 24.4 MB
Instytucje UE 18303 2020-02-20 23.9 MB 5.2 MB
Irlandia 112901 2020-02-20 62.9 MB 16.8 MB
Islandia 2290 2020-02-20 1.2 MB 375.6 kB
Litwa 183576 2020-02-20 116.7 MB 40.5 MB
Łotwa 124277 2020-02-20 93.4 MB 36.3 MB
Luksemburg 7112 2020-02-20 5.1 MB 1.4 MB
Malta 5418 2020-02-20 2.7 MB 880.5 kB
Niemcy 418699 2020-02-20 527.1 MB 117.8 MB
Norwegia 238262 2020-02-20 169.5 MB 37.1 MB
Polska 2586672 2020-02-20 4.1 GB 834.5 MB
Portugalia 1032724 2020-02-20 475.6 MB 194.3 MB
Rumunia 15606833 2020-02-20 5.9 GB 2.7 GB
Słowacja 70515 2020-02-20 113.8 MB 16.3 MB
Słowenia 119313 2020-02-20 101.1 MB 31.0 MB
Szwajcaria 92003 2020-02-20 76.2 MB 18.8 MB
Szwecja 105266 2020-02-20 72.1 MB 23.1 MB
Węgry 181601 2020-02-20 221.5 MB 48.6 MB
Wielka Brytania 410844 2020-02-20 345.0 MB 93.0 MB
Włochy 176842 2020-02-20 193.4 MB 56.9 MB

Pliki skompresowane za pomocą GZip, który powinien być obsługiwany przez Twoją aplikację ZIP.

* Ze względu na liczbę wpisów i wiele analizatorów składni JSON nie obsługuje rozmiaru pliku, dane JSON dotyczące przetargów w ramach DIGIWHIST zostały również zapisane jako Newline Delimited JSON.

Struktura zapisów jest opisana JSON Schema File.