Изтегли

На тази страница ще намерите всички данни за търговете от този портал.

Текущ портал: Латвия

Оферти: 117753
Digiwhist JSON

размер: 83.0 MB

Digiwhist NDJSON

размер: 83.0 MB

Digiwhist CSV

размер: 33.7 MB

OCDS JSON

размер: 57.7 MB

OCDS

Държава Променено размер JSON
Австрия 29.7.2019 16.9 MB
Армения 29.7.2019 5.0 kB
Белгия 29.7.2019 40.3 MB
България 07.8.2019 141.5 MB
Великобритания 29.7.2019 219.3 MB
Германия 29.7.2019 216.4 MB
Грузия 29.7.2019 111.6 MB
Гърция 29.7.2019 29.5 MB
Дания 29.7.2019 24.0 MB
Естония 29.7.2019 43.1 MB
Ирландия 29.7.2019 42.1 MB
Исландия 29.7.2019 634.1 kB
Испания 07.8.2019 177.8 MB
Италия 29.7.2019 81.9 MB
Кипър 29.7.2019 3.0 MB
Латвия 29.7.2019 57.7 MB
Литва 29.7.2019 20.7 MB
Люксембург 29.7.2019 3.9 MB
Малта 29.7.2019 1.5 MB
Нидерландия 29.7.2019 53.0 MB
Норвегия 29.7.2019 77.4 MB
Полша 30.7.2019 2.4 GB
Португалия 29.7.2019 304.9 MB
Румъния 29.7.2019 560.0 MB
Словакия 29.7.2019 34.3 MB
Словения 29.7.2019 60.7 MB
Сърбия 29.7.2019 94.3 kB
Унгария 29.7.2019 105.8 MB
Финландия 29.7.2019 26.5 MB
Франция 29.7.2019 1005.0 MB
Хърватия 29.7.2019 38.5 MB
Чехия 29.7.2019 161.3 MB
Швейцария 29.7.2019 45.9 MB
Швеция 29.7.2019 39.7 MB
Държава Оферти Променено размер JSON NDJSON размер CSV
Всички данни 12102412 24.9.2019 10.5 GB 2.8 GB
Австрия 49996 24.9.2019 33.1 MB 10.3 MB
Белгия 86316 24.9.2019 90.0 MB 19.6 MB
България 141932 24.9.2019 267.3 MB 55.8 MB
Великобритания 385079 24.9.2019 319.4 MB 87.2 MB
Германия 394890 24.9.2019 475.9 MB 109.6 MB
Грузия 292317 24.9.2019 227.2 MB 54.9 MB
Гърция 52790 24.9.2019 78.3 MB 16.4 MB
Дания 41136 24.9.2019 50.0 MB 10.9 MB
Естония 79186 24.9.2019 93.2 MB 18.5 MB
Институции на Европейския съюз 17502 24.9.2019 22.6 MB 4.8 MB
Ирландия 107698 24.9.2019 58.4 MB 15.0 MB
Исландия 2172 24.9.2019 1.1 MB 350.6 kB
Испания 324856 24.9.2019 253.1 MB 85.7 MB
Италия 169993 24.9.2019 180.9 MB 53.5 MB
Кипър 7584 24.9.2019 7.3 MB 2.1 MB
Латвия 117753 24.9.2019 83.0 MB 33.7 MB
Литва 122567 24.9.2019 50.2 MB 11.9 MB
Люксембург 6663 24.9.2019 4.6 MB 1.3 MB
Малта 5350 24.9.2019 2.7 MB 871.4 kB
Нидерландия 109730 24.9.2019 91.6 MB 23.2 MB
Норвегия 242031 24.9.2019 157.9 MB 35.9 MB
Полша 2306633 24.9.2019 3.7 GB 762.0 MB
Португалия 968106 24.9.2019 443.9 MB 181.7 MB
Румъния 2505453 24.9.2019 936.8 MB 439.2 MB
Словакия 68595 24.9.2019 105.2 MB 15.2 MB
Словения 114201 24.9.2019 93.9 MB 27.6 MB
Унгария 171908 24.9.2019 203.7 MB 46.0 MB
Финландия 51949 24.9.2019 49.9 MB 13.7 MB
Франция 2503164 24.9.2019 1.6 GB 522.2 MB
Хърватия 211292 24.9.2019 138.0 MB 22.8 MB
Чехия 228898 24.9.2019 205.8 MB 50.9 MB
Швейцария 102169 24.9.2019 78.9 MB 20.0 MB
Швеция 101147 24.9.2019 67.0 MB 21.9 MB

Файловете са компресирани с GZip което трябва да бъде поддържано от вашето ZIP приложение.

* Поради броя на вписванията и много JSON анализатори не поддържат размера на файла, DIGIWHIST Tender JSON данните са също запазени като Newline Delimited JSON

Структурата на вписванията очертана в JSON Schema файл.