Integrity Indicators

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
68.67
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Average Score [35 other sectors with less than 69.17] Sewage, refuse, cleaning and environmental services Chemical products Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Architectural, construction, engineering and inspection services Construction work Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Financial and insurance services Real estate services
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 22.23%] Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Public utilities Installation services (except software) Repair and maintenance services Agricultural machinery IT services: consulting, software development, Internet and support Software package and information systems Health and social work services Services related to the oil and gas industry Collected and purified water

Main Suppliers in Score Range
0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 Nr. of Tenders SIA "LAKI FRUIT" SIA "Futurus Food" AS “RECIPE PLUS” SIA "Malli" VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" SIA "Sanitex" SIA "Magnum Medical" SIA "Arbor Medical Korporācija" AS "Recipe Plus" SIA "Kabuleti Fruit"
Main Buyers in Score Range
0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260 Nr. of Tenders VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” VAS Latvijas Valsts ceļi Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Rēzeknes pilsētas dome Rīgas Tehniskā universitāte Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Jelgavas pilsētas dome AS "Latvijas valsts meži"

Tenders: 16,857

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
"Uzturēšanās atļauju reģistra uzturēšana"
Integrity Indicator
Biroja preces BJC „Rīgas Skolēnu pils” vajadzībām 2013.gadam
Integrity Indicator
PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BĒRZGALES PAMATSKOLAS NAUTRĒNU VIDUSSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBAS UN BĒRZGALES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VAJADZĪBĀM 2014./2015/GADĀ
Integrity Indicator
Virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu pabeigšana un saskaņošana ar citu ES dalībvalstu novērtēšanas metodēm (interkalibrācija)
Integrity Indicator
Ielu apgaismojuma tīklu elementu nomaiņa Tukuma pilsētā
Integrity Indicator
Situāciju telpas vizualizācijas risinājums
Integrity Indicator
Rūpnieciskā energoaudita veikšana
Integrity Indicator
Datu pārraides pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas videonovērošanas sistēmas darbībai
Integrity Indicator
„Zivju mazuļu piegāde un ielaišana ūdenstilpēs 2015.gada Zivju fonda atbalstīto projektu ietvaros”
Integrity Indicator
Papilddarbu veikšana Rēzeknes zaļajā sinagogā, Krāslavas ielā 5, Rēzeknē
Integrity Indicator

Page: 1 of 1,686 - Entries: 16,857

Entries per Page