Administrative Capacity Indicators

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Administrative Capacity Indicators
29.89
Joint or centralized procurement Joint or centralizedprocurement Electronic auction Electronic auction Use of framework agreements Use of frameworkagreements Use of WTO framework Use of WTO framework English as foreign language English as foreignlanguage Discrepancies between call for tender and contract award notices Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Average Score of Administrative Capacity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40
Average Score of Administrative Capacity Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 Average Score [35 other sectors with less than 31.61] Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Chemical products Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services Real estate services Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Health and social work services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Recreational, cultural and sporting services Hotel, restaurant and retail trade services Education and training services
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Administrative Capacity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90
Administrative Capacity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 89.35%] Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Mining, basic metals and related products Industrial machinery Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Transport equipment and auxiliary products to transportation Research and development services and related consultancy services Collected and purified water Construction work Machinery for mining, quarrying, construction equipment Agricultural machinery

Main Suppliers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 Nr. of Tenders SIA "Futurus Food" SIA "Marijas centrs" SIA "B.Braun Medical" VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" SIA "Malli" SIA "Sanitex" SIA "Magnum Medical" SIA "Arbor Medical Korporācija" AS "Recipe Plus" SIA "Kabuleti Fruit"
Main Buyers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 2,200 2,200 Nr. of Tenders Jūrmalas pilsētas dome Rīgas Tehniskā universitāte Liepājas pilsētas pašvaldība Daugavpils pilsētas dome Rīgas Stradiņa universitāte Jelgavas pilsētas dome Latvijas Lauksaimniecības universitāte Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs VAS Latvijas Valsts ceļi AS "Latvijas valsts meži"

Tenders: 86,315

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Administrative Capacity Indicator
"Uzturēšanās atļauju reģistra uzturēšana"
Administrative Capacity Indicator
Skaņas aparatūras un aprīkojuma uzstādīšana un apkalpošana Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajos pasākumos
Lot 2
Administrative Capacity Indicator
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei
Administrative Capacity Indicator
Ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā jumta attīrīšana no sniega un apledojuma, sniega izvešana
Administrative Capacity Indicator
Vārtu piegāde un uzstādīšana VAS” Latvijas autoceļu uzturētājs” Jelgavas ceļu rajonā
Administrative Capacity Indicator
Transformatoru kompaktās apakšstacijas Nr.13 izbūve NBS Aviācijas bāzē „Lielvārde”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā
Administrative Capacity Indicator
Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas papildināšana
Administrative Capacity Indicator
Kurināmās malkas iegāde Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Administrative Capacity Indicator
Grants seguma ceļu atjaunošanas darbi Cēsu pilsētā
Administrative Capacity Indicator
Biroja preces BJC „Rīgas Skolēnu pils” vajadzībām 2013.gadam
Administrative Capacity Indicator

Page: 1 of 8,632 - Entries: 86,315

Entries per Page