Administrative Capacity Indicators

2009
2019
2022
2009 - 2022

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Administrative Capacity Indicators
29
Joint or centralized procurement Joint or centralizedprocurement Electronic auction Electronic auction Use of framework agreements Use of frameworkagreements Use of WTO framework Use of WTO framework English as foreign language English as foreignlanguage Discrepancies between call for tender and contract award notices Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Average Score of Administrative Capacity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40
Average Score of Administrative Capacity Indicators per Sector
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 Average Score [35 other sectors with less than 31.63] Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Real estate services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Health and social work services Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Recreational, cultural and sporting services Hotel, restaurant and retail trade services Education and training services
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Administrative Capacity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90
Administrative Capacity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 Average % of Tenders [35 other sectors with less than 91.07%] Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Financial and insurance services Industrial machinery Transport equipment and auxiliary products to transportation Sewage, refuse, cleaning and environmental services Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Research and development services and related consultancy services Machinery for mining, quarrying, construction equipment Construction work Agricultural machinery

Main Suppliers in Score Range
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1,000 1,000 1,200 1,200 1,400 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 2,000 2,000 Nr. of Tenders Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT" AS "Recipe Plus" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MALLI" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL" SIA "Sanitex" VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" SIA "Magnum Medical" SIA "Kabuleti Fruit" SIA "Arbor Medical Korporācija" AS "RECIPE PLUS"
Main Buyers in Score Range
0 0 500 500 1,000 1,000 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000 Nr. of Tenders Rīgas Tehniskā universitāte Rēzeknes pilsētas dome Jelgavas pilsētas dome Rīgas Stradiņa universitāte Daugavpils pilsētas dome Liepājas pilsētas pašvaldība Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Latvijas Lauksaimniecības universitāte VAS Latvijas Valsts ceļi AS "Latvijas valsts meži"

Tenders: 123,623

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Administrative Capacity Indicator
Modulārās sistēmas analizatoram Abbott Architect ci 4100 nepieciešamo reaģentu piegāde un tehniskā apkope.
Administrative Capacity Indicator
Pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana 2014.–2015. g.
Administrative Capacity Indicator
Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Ogres pilsētā 2020. gadā
Administrative Capacity Indicator
Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 48,50–60,20 segas rekonstrukcija.
Administrative Capacity Indicator
Kriminālprocesa informācijas sistēmas uzlabošana ERAF projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai”.
Administrative Capacity Indicator
Elektroenerģijas piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām.
Administrative Capacity Indicator
Datu ieguves pakalpojumi projekta “Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (OECD PIAAC) īstenošana Latvijā” ietvaros
Administrative Capacity Indicator
Datorsistēmu apkalpošanas pakalpojumi.
Administrative Capacity Indicator
Tehnisko palīglīdzekļu personām ar īpašām vajadzībām izgatavošanai nepieciešamo komplektējošo daļu, rezerves daļu un piederumu piegāde.
Administrative Capacity Indicator
Saldus novada sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Administrative Capacity Indicator

Page: 1 of 12,363 - Entries: 123,623

Entries per Page