SIA "Forevers"

Granīta iela 9 a, Rīga, LV-1057
LV-1057, Rīga
1

Similar Companies
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100
Sectors
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 Nr. of Tenders Food, beverages, tobacco and related products

Main Buyers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Nr. of Tenders Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis" Kokneses novada dome Kuldīgas novada pašvaldība Raunas novada dome SIA “Veselības centrs Ilūkste” Neretas novada pašvaldība Alūksnes novada pašvaldība Jēkabpils novada pašvaldība Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Apes novada dome
Buyers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Company
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data

Tenders: 365

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Buyer Final Price
Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm
Svaigas gaļas un subproduktu piegāde pašvaldības aģentūrai “Jaunāmuiža”
Pārtikas preču iepirkums skolēnu ēdināšanai Liepnas vidusskolā 2013./2014. mācību gadā
Pārtikas produktu piegāde Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centra vajadzībām 2014.gadā
PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNLUTRIŅU PAMATSKOLAS VAJADZĪBĀM
Pārtikas produktu iegāde
Pārtikas produktu piegāde Vecumnieku novada Domes veco ļaužu un invalīdu pansionātam,,Atvasara,,
Svaigas gaļas iegāde
PRODUKTU PIEGĀDE SIA “KRĀSLAVAS SLIMNĪCA”
Pārtikas produktu iegāde Jaunlutriņu pamatskolas vajadzībām

Page: 1 of 37 - Entries: 365

Entries per Page