SIA "Ažiņa komercfirma "Markets""

Rūpniecības iela 8a
LV-4101, Cēsis
1

Similar Companies
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45
Sectors
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Nr. of Tenders Food, beverages, tobacco and related products

Main Buyers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 Nr. of Tenders Alūksnes novada pašvaldība Rankas Profesionālā vidusskola Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ”Saulīte” Beverīnas novada pašvaldība Strenču novada dome Rāmuļu pamatskola Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas centrs Līvu pamatskola Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
Buyers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Company
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data

Tenders: 89

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Buyer Final Price
Pārtikas produktu piegāde Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas centra vajadzībām 2014.gadā
Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde
Ziemassvētku paciņu iegāde
Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas pansionātam
Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Pārtikas produktu iegāde ar piegādi 2016. – 2017.gadam identifikācijas Nr.RSIP 2015/1
Pārtikas produktu un dzērienu piegāde 2013. gadā
Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei
Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādei
Par pārtikas produktu piegādi Pāles pamatskolai
Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei

Page: 1 of 9 - Entries: 89

Entries per Page