VAS Latvijas Valsts ceļi

Gogoļa iela 3
LV-1050, Rīga
Latvia
Authority Type: Public Body
Main Activities: Other

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35
Sectors
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Nr. of Tenders [2 other sectors with less than 2] Installation services (except software) Postal and telecommunications services Repair and maintenance services Real estate services Financial and insurance services Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Transport equipment and auxiliary products to transportation Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Architectural, construction, engineering and inspection services Construction work

Main Suppliers
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 Nr. of Tenders SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” SIA “ASTARTE-NAFTA” AS "VIADA Baltija" SIA "Firma L4" AS “A.C.B.” SIA “Būvju profesionālā uzraudzība” SIA Projekts 3 SIA “LUKoil Baltija R” AS "Virši-A" AS “Ceļuprojekts”
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 No data

Tenders: 174

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Būvdarbu uzraudzība uz valsts autoceļiem (būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena 1,5 milj. euro vai lielāka)
Construction supervision services
€ 336,710
Valsts reģionālā autoceļa P53 Dūči–Limbaži km 18,35–26,15 pārbūve
Motorway construction works
Zemes ierīcības projektēšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un meža zemes atmežošanas plānu sagatavošanas darbi nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu būvniecības projektu īstenošanu.
Development of non-residential real estate
€ 450,000
Autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā) posma Dreiliņu aplis – autoceļš A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) būvniecības būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde.
Engineering design services
€ 282,478
Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma km 48,50–60,20 segas rekonstrukcija.
Motorway construction works
Vienota datu un balss sakaru tīkla infrastruktūras izveidošana un uzturēšana.
Telephone and data transmission services
€ 288,467.8
Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.
Engineering design services
€ 183,473
Autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) km 49,378 - 60,00 segas rekonstrukcija.
Motorway construction works
Autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) 1,65 - 26,90 km segas rekonstrukcija.
Motorway construction works
€ 14.2 Million
Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja – Lietuvas robeža (Rucava) posma km 21,85-45,02 segas rekonstrukcija.
Motorway construction works
€ 12.5 Million

Page: 1 of 18 - Entries: 174

Entries per Page