Latvijas Universitāte

Raiņa bulvāris 19
LV-1050, Rīga
Latvia
Authority Type: Public Body
Main Activities: Education

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
Sectors
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 Nr. of Tenders [10 other sectors with less than 4] Construction work Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Financial and insurance services Architectural, construction, engineering and inspection services Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Sewage, refuse, cleaning and environmental services Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Main Suppliers
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 Nr. of Tenders SIA “Medilink” SIA “Biotecha Latvia” SIA „ATEA” SIA "Optek" SIA "Faneks" SIA “Faneks” SIA "Armgate" SIA “Adrona” SIA “Labochema Latvija” SIA "Interlux"
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 No data

Tenders: 99

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
11 Entries
€ 617,300
Datu ieguves pakalpojumi projekta “Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (OECD PIAAC) īstenošana Latvijā” ietvaros
Social research services
Mobilo sakaru nodrošināšana Latvijas Universitātes vajadzībām.
Mobile-telephone services
€ 157,000
Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta “Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām.
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
€ 223,880.8
Ēkas un piegulošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi.
Cleaning services
€ 221,130
Kancelejas preču iepirkums LU vajadzībām.
Stationery
Elektroenerģijas iegāde Latvijas Universitātes vajadzībām.
Electricity
Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centra 1.kārtas būvniecības ieceres izstrāde.
Architectural, construction, engineering and inspection services
€ 360,000
Latvijas Universitātes Zinātņu mājas Jelgavas ielā 3, Rīgā, telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojums
Cleaning services
€ 607,710.24
Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1. kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība.
Construction work

Page: 1 of 10 - Entries: 99

Entries per Page