Slik fungerer Opentender

Data

Opentender bygger på robust datainnsamling og behandlingsprogramvare som samler data om anskaffelser fra rundt tjue ulike kilder. Når det ikke finnes åpne data tilgjengelig, utvinner vi informasjon fra mange tusen nettsider for å bygge opp en strukturert database. Deretter grupperer vi alle publikasjonene som beskriver hvert anbud, og lager et bilde som så nøyaktig som mulig beskriver det aktuelle anbudet. Kildesystemer og data er forskjellig fra land til land, så vi skreddersyr programvare for hver enkelt kilde.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Indikatorer

Opentender bruker indikatorer for offentlige anskaffelser som bygger på et bredt utvalg med vitenskapelige analyser, som syntetiseres og brukes videre i vår egen forskning: for indikatorer på administrativ kapasitet kan du se Methods Paper on Administrative Quality Indicators, for åpenhetsindikatorer kan du se Methods Paper on Fiscal Transparency, for integritetsindikatorer kan du se Methods Paper on Corruption Risk Indicators. Det overordnede resultatet for gode anskaffelser er ganske enkelt gjennomsnittet av disse tre sammenlagtresultatene. Alle disse indikatorene bygger på objektive data, er tilgjengelige for bruk for offentlige og private aktører og er åpent og utvetydig fremskaffet. Hvis du finner feil i formlene, kan du kontakte oss på info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Kart og NUTS-koder

Opentender viser kart som bygger på NUTS-koder.
Manglende koder i adresser er tilordnet:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Brukte former:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Dashbord

På dashbordene får du banebrytende visualiseringer av anskaffelsesdataene i fire kategorier:

Markedsanalyse

På dette dashbordet får du oversikt over markeder for offentlige anskaffelser, slik at kunder og tilbydere kan behandle anbud mer effektivt.

Administrativ kapasitet

På dette dashbordet kan du analysere og måle kundenes administrative kapasitet.

Åpenhet

På dette dashbordet kan du analysere og måle graden av åpenhet ved offentlige anskaffelser.

Integritet

På dette dashbordet kan du analysere og måle integritetsrisiko ved offentlige anskaffelser.

Søk

Søkefunksjonen er et kraftfullt redskap når du skal gå dypere inn i dataene og finne en bestemt anbyder, kunde eller leverandør. Du kan også opprette tilpassede søk ved å bruke over tretti ekstra parametre, deriblant indikatorene.

Profiler

For å gi full tilgang har vi gitt alle komponenter (sektorer, grener, regioner, selskaper, myndigheter og anbud) en egen profil der du kan se detaljert informasjon om hver enkelt DEL. Avhengig av typen ser du på profilen en mengde visualiseringer, som diagrammer, kart og grafer, som gir stor innsikt i databasen. Du ser profilen ved ganske enkelt å klikke på det tilhørende navnet.