Hur Opentender fungerar

Data

Opentender bygger på tillförlitlig datainsamling och -behandling av programvara som samlar upphandlingsdata från cirka 20 olika källor. När det inte finns tillgängliga öppna data extraherar vi uppgifter från tusentals webbsidor till en strukturerad databas. Efter det, sammanställer vi alla publikationer som beskriver varje anbud och till slut skapat en bild som bäst beskriver den särskilda anbudsinbjudan. Källsystem och -data skiljer sig åt från land till land, så en skräddarsydd programvara har skapats separat för varje källa.

Läs mer om Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Indikatorer

Opentender använder resultatindikatorer för offentliga upphandlingar baserade på ett stort antal vetenskapliga analyser, syntetiserade och ytterligare anammade i vår egen forskning: för indikatorer för administrativ kapacitet, se Metodpapper om administrativa kvalitetsindikatorer för indikatorer om transparens, se Metodpapper om finansiell transparens för integritetsindikatorer, se Metodpapper om korruptionsriskindikatorer. Den övergripande poängen för god upphandling är medelvärdet av de tre sammanslagna poängen. Alla dessa indikatorer baseras på objektiva data, är direkt åtgärdsbara av offentliga och privata aktörer och är transparent och entydigt beräknade. Om du hittar några fel i formlerna, kontakta oss på info@govtransparency.eu.

En indikator som baseras på ett enda anbud är vanligtvis inte tillräckligt pålitligt. Därför rekommenderar vi att du granskar flera anbud och hela marknaden.

Kartor och NUTS-koder

Opentender visar NUTS-koder baserade på kartor.
Koder som saknas i adresser har tilldelats med:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Använda former:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Instrumentpaneler

Instrumentpanelerna ger dig en toppmodern visualisering av upphandlingsdata i fyra kategorier:

Marknadsanalys

Den här instrumentpanelen ger översikt över marknaderna för offentlig upphandling och hjälper köpare och anbudsgivare att lämna anbud på ett effektivare sätt.

Administrativ kapacitet

Den här instrumentpanelen låter dig analysera och jämföra köpares administrativa kapacitet.

Transparens

Den här instrumentpanelen låter dig analysera och jämföra graden av transparens i offentliga upphandlingsförfaranden.

Integritet

Den här instrumentpanelen låter dig analysera och jämföra de integritetsrisker som kan finnas vid offentliga upphandlingar.

Sök

Sökfunktionen är ett kraftfullt verktyg för att fördjupa sig i data och hitta ett specifikt anbud, en köpare eller leverantör som du letar efter. Du kan också skapa egna anpassade sökningar från mer än 30 parametrar, däribland indikatorerna.

Profiler

För att aktivera fullständig tillgång, har varje komponent (sektorer, filialer, regioner, företag, myndigheter och anbud) i Opentenders databas en individuell profil som visar detaljerad information. Beroende på typ, visar profil en rad olika visualiseringar, såsom grafer, kartor och diagram som ger dig en djup nivå av insikt i databasen. Du kan se profilerna genom att klicka på respektive namn.