Kako deluje Opentender?

Podatki

Opentender temelji na zanesljivi zbirki podatkov in programski opremi za obdelavo podatkov, ki zbira podatke o naročilih iz 20 različnih virov. Kadar odprti podatki niso na voljo, pridobimo informacije s tisočih spletnih strani in oblikujemo strukturirano podatkovno zbirko. Nato združimo vse objave, ki opisujejo posamezni razpis, in sčasoma se ustvari končna podoba, ki še najbolj natančno opisuje določeni razpis. Ker se izvorni sistemi in podatki razlikujejo od države do države, se za vsak vir posebej ustvari prilagojen del programske opreme.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Kazalniki

Opentender uporablja kazalnike uspešnosti javnih naročil, ki temeljijo na širokem naboru znanstvenih analiz, ki so sintetizirani in izpopolnjeni na podlagi naših lastnih raziskav: za kazalnike upravne zmogljivosti glej članek o kazalnikih upravne kakovosti, za kazalnike transparentnosti glej članek o fiskalni preglednosti, za kazalnike integritete glej članek o kazalnikih tveganja korupcije. Splošno število uspešnih naročil je preprosto povprečje teh treh delnih ocen. Vsi ti indikatorji temeljijo na objektivnih podatkih, ki jih neposredno izvajajo javni in zasebni akterji, ter so pregledno in nedvoumno izračunani. Če najdete kakršno koli napako v izračunih, vas prosimo, da nas obvestite na info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Zemljevid in kode NUTS

Opentender prikazuje zemljevide na podlagi kod NUTS.
Manjkajoče poštne številke v naslovih so bile dodeljene z:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Uporabljeni elementi:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Preglednice

V preglednicah si lahko ogledate najsodobnejše prikaze podatkov o javnih naročilih v štirih kategorijah:

Analiza trga

Preglednica trgov javnih naročil, ki naročnikom in ponudnikom omogoča učinkovitejše sodelovanje.

Upravna zmogljivost

Analizirajte in primerjajte upravne zmogljivosti naročnikov.

Transparentnost

Analizirajte in primerjajte stopnjo transparentnosti javnih naročil.

Integriteta

Analizirajte in primerjajte tveganja v povezavi z integriteto javnih naročil.

Iskalnik

Iskalnik je odlično orodje za hitro iskanje podatkov o določenem naročilu, naročniku ali dobavitelju, ki ga iščete. Ustvarite lahko tudi prilagojena iskanja z več kot 30 dodatnimi kriteriji in kazalniki.

Profili

Za poln dostop ima vsaka komponenta (sektorji, odseki, regije, podjetja, upravni organi in naročniki) podatkovne zbirke Opentender posamezni profil s podrobnejšimi informacijami. Glede na njeno vrsto se na strani profila prikažejo različni prikazi, na primer grafi, zemljevidi in sheme, ki vam omogočajo globlji vpogled v bazo podatkov. Profil si lahko ogledate tako, da kliknete želeni naziv.