Ako funguje platforma Opentender

Údaje

Platforma Opentender je založená na základe robustného softvéru na zhromažďovanie a spracovanie údajov, ktorý zbiera údaje o obstarávaní z 20 rôznych zdrojov. Ak nie sú k dispozícii otvorené údaje, extrahujeme informácie z tisícok webových stránok, aby sme získali štruktúrovanú databázu. Následne zoskupíme všetky publikácie opisujúce každú verejnú súťaž a nakoniec vytvoríme konečný obraz, ktorý najpresnejšie opisuje konkrétnu verejnú súťaž. Zdrojové údaje a systémy sa v jednotlivých krajinách líšia, preto je pre každý zdroj vytvorený softvér na mieru.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Ukazovatele

Platforma Opentender využíva syntetizované ukazovatele výkonnosti verejného obstarávania založené na rozsiahlom súbore vedeckých analýz a zdokonalené v našom vlastnom výskume: informácie o ukazovateľoch administratívnej kapacity nájdete v dokumente Methods Paper on Administrative Quality Indicators, informácie o ukazovateľoch transparentnosti v dokumente Methods Paper on Fiscal Transparency a informácie o ukazovateľoch integrity v dokumente Methods Paper on Corruption Risk Indicators. Univerzálne skóre dobrého obstarávania je jednoduchým priemerom troch zložených skóre. Všetky tieto ukazovatele sú založené na objektívnych údajoch, priamo napadnuteľné verejnými a súkromnými subjektmi a sú transparentne a jednoznačne vypočítané. Ak zistíte akékoľvek chyby vo vzorcoch, informujte nás na adrese info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Mapy a kódy NUTS

Platforma Opentender zobrazuje mapy na základe kódov NUTS.
Chýbajúce kódy v adresách boli nahradené:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Použité tvary:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Panely

Panely vám poskytujú najnovšie vizualizácie údajov o obstarávaní v štyroch kategóriách:

Analýza trhu

Tento panel poskytuje prehľad trhov verejných obstarávaní, čo pomáha zadávateľom a uchádzačom efektívnejšie predkladať ponuky.

Administratívna kapacita

Tento panel vám umožňuje analyzovať a porovnávať administratívnu kapacitu zadávateľov.

Transparentnosť

Tento panel vám umožňuje analyzovať a porovnávať stupeň transparentnosti súťaží verejného obstarávania.

Integrita

Tento panel vám umožňuje analyzovať a porovnávať riziko pre integritu vo verejnom obstarávaní.

Hľadať

Funkcia vyhľadávania je výkonný nástroj na rozloženie údajov a nájdenie konkrétnej verejnej súťaže, zadávateľa alebo dodávateľa. Môžete tiež vytvoriť vlastné vyhľadávania pomocou viac ako 30 ďalších parametrov vrátane ukazovateľov.

Profily

Aby sa umožnil úplný prístup, každý komponent (odvetvia, pobočky, regióny, spoločnosti, úrady a verejné súťaže) v databáze platformy Opentender má samostatný profil zobrazujúci podrobné informácie. V závislosti od typu profilu sa zobrazuje veľké množstvo vizualizácií, ako sú grafy, mapy a tabuľky, ktoré poskytujú podrobný náhľad do databázy. Profily môžete zobraziť jednoduchým kliknutím na príslušný názov.