Jak działa Opentender

Dane

Opentender opiera się na solidnym oprogramowaniu do gromadzenia i przetwarzania danych, które gromadzi dane dotyczące zamówień z około 20 różnych źródeł. Gdy nie ma dostępnych otwartych danych, wyodrębniamy informacje z tysięcy stron internetowych w celu uzyskania uporządkowanej bazy danych. Następnie grupujemy wszystkie publikacje opisujące każdą ofertę i ostatecznie tworzymy ostateczny obraz, który najdokładniej opisuje konkretną ofertę. Systemy źródłowe i dane różnią się w zależności od kraju, dlatego dla każdego źródła tworzony jest indywidualnie dopasowany program.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Wskaźniki

Opentender wykorzystuje wskaźniki wykonania zamówień publicznych w oparciu o szeroki zestaw analiz naukowych, zsyntetyzowanych i wziętych pod uwagę w naszych własnych badaniach: w przypadku wskaźników zdolności administracyjnych, patrz: Dokument w sprawie metod dotyczących wskaźników jakości administracyjnej, w przypadku wskaźników przejrzystości patrz: Dokument w sprawie metod dotyczących przejrzystości fiskalnej, wskaźników uczciwości patrz: Dokument w sprawie metod dotyczących wskaźników ryzyka korupcji. Na calkowity dobry wynik w zakresie zamówień składa się średnia arytmetyczna trzech wyników złożonych. Wszystkie te wskaźniki opierają się na obiektywnych danych, są bezpośrednio dostępne do zastosowania przez podmioty publiczne i prywatne, i są przejrzyste i jednoznacznie obliczane. Jeśli znajdziesz jakiś błąd w formułach, powiadom nas o tym poprzez info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Mapy i kody NUTS

Opentender przedstawia mapy oparte na kodach NUTS.
Brakujące kody mogą zostać przypisane poprzez:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Wykorzystywane kształty:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Pulpity

Pulpity zapewniają najnowocześniejsze wizualizacje danych zamówień w czterech kategoriach:

Analiza rynku

Ten pulpit przedstawia informacje ogólne dotyczące rynków zamówień publiczńych wspierając nabywców i oferentów w zakresie efektywności przetargów.

Zdolności administracyjne

Ten pulpit pozwala analizować i testować zdolności administracyjne nabywców.

Transparentność

Ten pulpit pozwala analizować i testować stopień transparentości w ogłaszaniu zamówień publicznych.

Uczciwość

Ten pulpit pozwala analizować i testować zagrożenia dla uczciwości w zamówieniach publicznych.

Wyszukiwanie

Funkcja wyszukiwania jest potężnym narzędziem do przeszukiwania danych i znalezienia konkretnego przetargu, nabywcy lub oferenta, którego szukasz. Możesz także tworzyć indywidualne wyszukiwania niestandardowe z ponad 30 dodatkowych parametrów, w tym ze wskaźników.

Profile

Aby umożliwić pełny dostęp, każdy komponent (sektory, oddziały, regiony, firmy, organy władzy i oferty) w bazie danych Opentender ma indywidualny profil zawierający szczegółowe informacje. W zależności od typu profil pokazuje różne wizualizacje, takie jak grafy, mapy i wykresy, zapewniające głęboki wgląd w bazę danych. Możesz przeglądać profile, po prostu klikając odpowiednią nazwę.