„Opentender” darbības veids

Dati

„Opentender” ir veidots pamatojoties uz robustu datu vākšanas un apstrādes programmatūru, kas apkopo iepirkumu datus no vairāk nekā 20 dažādiem avotiem. Ja nav pieejamu atklāto datu, mēs iegūstam informāciju no tūkstošiem tīmekļa lapu un ievietojam to strukturētā datubāzē. Pēc tam mēs apkopojam visas publikācijas, kurās aprakstīts katrs konkurss, un visbeidzot izveidojam galīgo rezultātu, kas visprecīzāk raksturo konkrēto konkursu. Avotu sistēmas un dati dažādās valstīs atšķiras, tāpēc katram avotam ir izveidota atsevišķa pielāgota programmatūra.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Indikatori

„Opentender” izmanto publiskā iepirkuma veiktspējas rādītājus, kas balstīti uz plašu zinātnisko analīžu klāstu, tie tiek sintezēti un turpmāk izmantoti mūsu pašu pētījumos: administratīvās spējas indikatorus skatīt „Methods Paper on Administrative Quality Indicators”, pārredzamības indikatorus skatīt „Methods Paper on Fiscal Transparency”, integritātes indikatorus skatīt „Methods Paper on Corruption Risk Indicators”. Vispārējais laba iepirkuma punktu skaits ir trīs kopējo punktu skaitu vidējā vērtība. Visi šie indikatori ir balstīti uz objektīviem datiem un dod tiesības publiskā un privātā sektora dalībniekiem tos tieši izmantot, indikatoru aprēķināšana ir pārredzama un skaidra. Ja jūs atrodat kļūdu formulās, lūdzu, paziņojiet par to, izmantojot info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Kartes un NUTS kodi

„Opentender” portālā ir ievietotas uz NUTS kodiem balstītas kartes.
Iztrūkstošiem adrešu kodiem tiek pievienots:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Izmantotās formas:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Informācijas paneļi

Informācijas paneļi nodrošina jaunākajam tehnikas līmenim atbilstošas iepirkumu datu vizualizācijas četrās kategorijās:

Tirgus analīze

Informācijas panelī ir sniegts pārskats par publisko iepirkumu tirgiem, šādi palīdzot pircējiem un pretendentiem efektīvāk piedalīties iepirkuma procedūrā.

Administratīvā spēja

Šis informācijas panelis ļauj analizēt un novērtēt pircēja administratīvo spēju.

Pārredzamība

Šis informācijas panelis ļauj analizēt un novērtēt pārredzamības līmeni publiskā iepirkuma procedūrās.

Integritāte

Šis informācijas panelis ļauj analizēt un novērtēt publiskā iepirkuma integritātes riskus.

Meklēt

Meklēšanas funkcija ir spēcīgs rīks, kas noder, lai „izraktos cauri” datiem un atrastu meklēto konkrēto konkursu, pircēju vai piegādātāju. Ir iespējams izveidot arī individuālas, īpaši pielāgotas meklēšanas, izvēloties no vairāk nekā 30 papildu parametriem, ieskaitot indikatorus.

Profili

Lai nodrošinātu pilnīgu piekļuvi, katram komponentam (sektoriem, nozarēm, reģioniem, uzņēmumiem, iestādēm un konkursiem) „Opentender” datubāzē ir individuāls profils ar apskatāmu detalizētu informāciju. Atkarībā no informācijas tipa, profils parāda tādas vizualizācijas kā grafiki, kartes un diagrammas, šādi sniedzot dziļāku ieskatu datubāzes informācijā. Profilus ir iespējams apskatīt, vienkārši noklikšķinot uz attiecīgā vārda.