Kako funkcionira Opentender?

Podaci

Opentender je izrađen s pomoću robusnog softvera za prikupljanje i obradu podataka koji prikuplja podatke povezane s nabavom od oko 20 različitih izvora. Ako nema dostupnih otvorenih podataka, podatke izvlačimo iz tisuća internetskih stranica kako bi uspostavili strukturiranu bazu podataka. Nakon toga grupiramo sve objave koje opisuju pojedinačne natječaje i naposljetku izrađujemo završnu sliku koja najtočnije opisuje određeni natječaj. Sustavi i podaci izvora razlikuju se među državama, tako da se za svaki izvor izrađuje zasebni prilagođeni softver.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Pokazatelji

Opentender se koristi pokazateljima uspješnosti javne nabave koji se temelje na velikom broju znanstvenih analiza koje se sintetiziraju i dalje koriste u našem vlastitom istraživanju: za pokazatelje upravnog kapaciteta pogledajte Prikaz metode za pokazatelje upravnog kapaciteta, za pokazatelje transparentnosti pogledajte Prikaz metode za fiskalnu transparentnost, za pokazatelje integriteta pogledajte Prikaz metode za pokazatelje rizika od korupcije. Cjelokupna ocjena dobre nabave jednostavan je prosjek tri kompozitne ocjene. Svi ti pokazatelji temelje se na objektivnim podacima, na njih mogu izravno djelovati javni i privatni akteri, te je njihov izračun transparentan i nedvosmislen. Ako pronađete neku grešku u formulama, svakako nas obavijestite na info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Karte i NUTS oznake

Opentender prikazuje karte koje se temelje na NUTS oznakama.
Oznakama koje nedostaju u adresama dodijeljeno je:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Upotrijebljeni oblici:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Pregledne ploče

Pregledne ploče nude vrhunske vizualizacije podataka u vezi s nabavom u četiri kategorije:

Analiza tržišta

Ova pregledna ploča omogućuje pregled tržišta javne nabave čime se pomaže kupcima i ponuditeljima da učinkovitije sudjeluju u natječajima.

Upravni kapacitet

Ova vam pregledna ploča omogućava analizu i usporedbu upravnog kapaciteta kupca prema referentnoj vrijednosti.

Transparentnost

Ta vam pregledna ploča omogućava analizu i usporedbu stupnja transparentnosti u natječajima za javnu nabavu prema referentnoj vrijednosti.

Integritet

Ta vam pregledna ploča omogućava analizu i usporedbu rizika integriteta javne nabave prema referentnoj vrijednosti.

Traži

Funkcija pretraživanja moćan je alat za dubinsko pretraživanje podataka i pronalazak specifičnog natječaja, kupca ili dobavljača kojeg tražite. Također možete izraditi prilagođena vlastita pretraživanja s pomoću više od 30 dodatnih parametara, uključujući pokazatelje.

Profili

Da bi se omogućio puni pristup, svaka komponenta (sektori, grane, regije, društva, nadležna tijela te natječaji) u bazi podataka platforme Opentender ima zasebni profil s detaljnim podacima. Ovisno o njegovoj vrsti, profil prikazuje niz vizualizacija poput grafikona, karata i dijagrama koji osiguravaju dubinsku razinu uvida u bazu podataka. Možete pregledati profile jednostavnim klikom na relevantni naziv.