Kuidas Opentender töötab

Teave

Opentender on ehitatud usaldusväärsete andmete kogumise ja töötlemise tarkvarale, mis kogub hanketeavet umbes 20-st erinevast allikast. Juhul, kui avatud andmed ei ole kättesaadavad, ekstraheerime me informatsiooni tuhandetelt veebilehtedelt saavutamaks struktureeritud andmebaasi. Pärast seda koondame me ühte rühma kõik väljaanded, mis kirjeldavad iga hanget ning viimaks loome sellise lõpliku kuvandi, mis iseloomustab antud hanget kõige täpsemini. Allikate süsteemid ja andmed erinevad riigiti, mistõttu on igale allikale vaja luua eraldi kohandatud tarkvara.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Näitajad

Opentender kasutab riigihangete läbiviimise näitajaid, mis põhinevad ulatuslikel teaduslikel analüüsidel, mida oleme enda uurimistöö raames omakorda hinnanud ja edasi arendanud: haldussuutlikkuse näitajate kohta vaata Methods Paper on Administrative Quality Indicators, läbipaistvuse näitajate kohta vaata Methods Paper on Fiscal Transparency, usaldusväärsuse näitajate kohta vaata Methods Paper on Corruption Risk Indicators. Üldise hea hanke tulemuse annab lihtne eelneva kolme liitväärtuse keskmine. Kõik need näitajad tuginevad objektiivsele teabele, on avaliku ja erasektori esindajate poolt otse vaidlustatavad ning need on arvutatud läbipaistvalt ja üheseltmõistetavalt. Kui Sa peaksid leidma valemites mõne vea, palun anna meile sellest teada siin info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Kaardid ja NUTS koodid

Opentender kuvab NUTS koodidel põhinevaid kaarte.
Aadressides puuduvate koodidega tegeleb:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Kasutatud kujundid:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Tulemustabelid

Need tulemustabelid pakuvad Sulle hanketeabe viimase taseme mudeleid neljas kategoorias:

Turuanalüüs

See tulemustabel pakub ülevaadet riigihangete turgudest aitamaks hankijatel ja pakkujatel osaleda edukamalt hankemenetlustes.

Haldussuutlikkus

See tulemustabel võimaldab Sul analüüsida ja hinnata hankijate haldussuutlikkust.

Läbipaistvus

See tulemustabel võimaldab Sul analüüsida ja hinnata läbipaistvuse ulatust riigihangete menetlustes.

Usaldusväärsus

See tulemustabel võimaldab Sul analüüsida ja hinnata riske riigihanke usaldusväärsusele.

Otsi

Otsingumootor on mõjuvõimas abivahend andmetesse süvenemiseks ja konkreetse soovitud hanke, hankija või pakkuja leidmiseks. Samuti võid Sa luua individuaalselt kohandatud otsinguid enam kui 30-st lisaparameetrist, kaasaarvatud näitajad.

Profiilid

Täieliku juurdepääsu võimaldamiseks on igal komponendil (valdkonnad, üksused, piirkonnad, ettevõtjad, ametiasutused ja hanked) Opentenderi andmebaasis eraldi profiil, mis näitab üksikasjalikku informatsiooni. Vastavalt selle liigile pakub profiil erinevaid vaateid, nagu graafikud, kaardid ja skeemid, mis annavad Sulle andmebaasist sügava arusaama. Sa võid vaadata profiile klõpsates lihtsalt soovitud nimel.