Πώς λειτουργεί το Opentender

Δεδομένα

Το Opentender βασίζεται σε τεκμηριωμένο λογισμικό συλλογής κι επεξεργασίας δεδομένων που συγκεντρώνει δεδομένα προμηθειών από περίπου 20 διαφορετικές πηγές. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ανοιχτά δεδομένα, εξάγουμε τις πληροφορίες από χιλιάδες ιστοσελίδες για να φτάσουμε σε μια δομημένη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, συγκεντρώνουμε όλες τις δημοσιεύσεις που περιγράφουν κάθε δημόσιο διαγωνισμό κι εν τέλει δημιουργούμε μια τελική εικόνα που περιγράφει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τον συγκεκριμένο δημόσιο διαγωνισμό. Τα συστήματα πηγής και τα δεδομένα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, έτσι δημιουργείται ένα κομμάτι λογισμικού προσαρμοσμένο για κάθε πηγή χωριστά.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Δείκτες

Το Opentender χρησιμοποιεί δείκτες επίδοσης των δημόσιων συμβάσεων βασιζόμενοι σε ευρύ φάσμα επιστημονικών αναλύσεων, οι οποίοι συνθέτονται και αναλύονται περαιτέρω στη δική μας έρευνα: για τους δείκτες διοικητικής ικανότητας βλέπε το Έγγραφο Εργασίας για τους Δείκτες Διοικητικής Ποιότητας, για τους δείκτες διαφάνειας βλέπε το Έγγραφο Εργασίας για τη Δημοσιονομική Διαφάνεια, για τους δείκτες ακεραιότητας βλέπε το Έγγραφο Εργασίας για τους Δείκτες Κινδύνου Διαφθοράς. Η πρωταρχική βαθμολογία της καλής προμήθειας είναι ο απλός μέσος όρος των τριών σύνθετων βαθμολογιών. Όλοι αυτοί οι δείκτες βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, μπορούν να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και υπολογίζονται με διαφάνεια και σαφήνεια. Εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος στους τύπους, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Χάρτες και Κωδικοί NUTS

Το Opentender εμφανίζει κωδικούς NUTS βάσει χαρτών.
Οι κωδικοί που λείπουν στις διευθύνσεις έχουν αποδοθεί με:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Πίνακες

Οι πίνακες σάς παρέχουν τις πλέον σύγχρονες οπτικοποιήσεις των δεδομένων για προμήθειες σε τέσσερις κατηγορίες:

Ανάλυση Αγοράς

Σ' αυτόν τον πίνακα παρουσιάζεται μια επισκόπηση των αγορών των δημοσίων συμβάσεων, βοηθώντας έτσι τους αγοραστές και τους προσφέροντες να υποβάλουν προσφορές με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Διοικητική Ικανότητα

Αυτός ο πίνακας σας επιτρέπει να αναλύσετε και να συγκρίνετε τη διοικητική ικανότητα των αγοραστών.

Διαφάνεια

Αυτός ο πίνακας σας επιτρέπει να αναλύσετε και να συγκρίνετε το βαθμό διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις.

Ακεραιότητα

Αυτός ο πίνακας σας επιτρέπει να αναλύσετε και να συγκρίνετε τους κινδύνους ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις.

Αναζήτηση

Η λειτουργία αναζήτησης είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση των δεδομένων και την εξεύρεση συγκεκριμένου δημόσιου διαγωνισμού, αγοραστή ή προμηθευτή που αναζητάτε. Μπορείτε επίσης να προβείτε σε ατομικές προσαρμοσμένες αναζητήσεις από περισσότερες από 30 πρόσθετες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών.

Προφίλ

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση, κάθε στοιχείο (τομείς, υποκαταστήματα, περιφέρειες, εταιρείες, αρχές και δημόσιοι διαγωνισμοί) στη βάση δεδομένων του Opentender έχει ένα ατομικό προφίλ που παρουσιάζει λεπτομερείς πληροφορίες. Ανάλογα με τον τύπο του, το προφίλ παρουσιάζει μια ποικιλία οπτικοποιήσεων, όπως διαγράμματα, χάρτες και γραφικές παραστάσεις, κάνοντάς σας να αντιληφθείτε πλήρως τη βάση δεδομένων. Μπορείτε να δείτε τα προφίλ κάνοντας απλά κλικ στο αντίστοιχο όνομα.