Sådan fungerer Opentender

Data

Opentender bygger på robust dataindsamlings- og behandlingssoftware, der indsamler indkøbsdata fra omkring 20 forskellige kilder. Når der ikke er ledig data tilgængelig, trækker vi informationen fra tusindvis af websider for at komme frem til en struktureret database. Derefter grupperer vi alle publikationer, der beskriver hvert enkelt udbud, og til sidst skaber vi et præcist billede af det respektive udbud. Kildesystemer og data adskiller sig fra land til land, så vi laver en skræddersyet software til hver enkelt kilde.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Indikatorer

Opentender anvender offentlige indkøbsindikatorer, som er baserede på en bred vifte af videnskabelige analyser. De syntetiseres og videreudvikles i vores egen forskning. Hvis du vil have oplysninger om administrative kapacitetsindikatorer skal du tilgå Methods Paper on Administrative Quality Indicators, om gennemsigtighedsindikatorer skal du gå til Methods Paper on Fiscal Transparency, og hvis du vil have oplysninger om integritetsindikatorer skal du gå til Methods Paper on Corruption Risk Indicators. Den overordnede gode indkøbsscore er det simple gennemsnit af de tre sammensatte scorer. Alle disse indikatorer er baseret på objektive data, der kan håndteres direkte af offentlige og private aktører, og de er udregnet på en gennemsigtig og utvetydig måde. Hvis du finder fejl i vores formler, så underet os venligst om det info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Kort og NUTS-koder

Opentender viser kort, som er baseret på NUTS-koder.
Manglende adressekoder er markeret med:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Brugte former:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Kontrolpaneler

Kontrolpanelerne giver dig et moderne og visuelt overblik over indkøbsdata. Der er fire kategorier:

Markedsanalyse

Kontrolpanelet giver dig overblik over det offentlige indkøbsmarked. På den måde får såvel købere som tilbudsgivere en mere effektiv udbudsproces.

Administrativ kapacitet

Dette kontrolpanel giver dig mulighed for at analysere og sammenligne købernes administrative kapacitet.

Gennemsigtighed

Dette kontrolpanel giver dig mulighed for at analysere og sammenligne graden af gennemsigtighed i offentlige udbud.

Integritet

Dette kontrolpanel giver dig mulighed for at analysere og sammenligne integritetsrisiciene i offentlige indkøb.

Søg

Søgefunktionen er et effektivt redskab, som du kan bruge til at dykke ned i dataene og finde bestemte udbud, købere eller leverandører. Du kan også lave individuelt tilpassede søgninger ud fra 30 parametre, inklusive indikatorerne.

Profiler

For at sikre fuld adgang har hvert enkelt komponent (sektorer, afdelinger, regioner, virksomheder, myndigheder og udbudsgivere) en individuel side i Opentender-databasen med detaljerede oplysninger. Profilsiden viser alt efter profiltypen forskellige visuelle grafer, kort og skemaer. Det giver dig en detaljeret indsigt i databasen. Du kan se en profil ved at klikke på det givne profilnavn.