Jak Opentender funguje

Údaje

Platforma Opentender je postavena na robustním softwaru pro sběr a zpracování údajů, jenž shromažďuje údaje o veřejných zakázkách z přibližně 20 různých zdrojů. Nejsou-li k dispozici otevřená data, extrahujeme informace z tisíců webových stránek, abychom získali strukturovanou databázi. Poté seskupujeme veškeré publikace popisující každou veřejnou zakázku, až nakonec vytvoříme konečný obrázek, který věrně vystihuje danou veřejnou zakázku. Zdrojové systémy a údaje se v každé zemi liší, proto je pro každý zdroj vytvořen speciální software na míru.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Ukazatele

Opentender využívá ukazatele výkonu veřejných zadávacích řízení, které jsou založené na širokém souboru vědeckých analýz, z nichž je provedena syntéza a které jsou následně použity v našem vlastním výzkumu. Informace o správní kapacitě naleznete v Metodice ukazatelů správní kvality, o ukazatelích transparentnosti pojednává Metodika daňové transparentnosti, o ukazatelích integrity pak Metodika ukazatelů rizika korupce. Souhrnné skóre řádného zadávání zakázek je prostým průměrem tří složek skóre. Všechny tyto ukazatele se opírají o objektivní údaje, mohou je přímo využít veřejní či soukromí aktéři a jsou získány transparentním a jednoznačným způsobem. Pokud v jakémkoli vzorci naleznete chybu, oznamte nám to prosím na adrese info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Mapy a kódy NUTS

Platforma Opentender zobrazuje mapy na základě kódů NUTS.
Chybějící kódy v adresách byly nahrazeny:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Použité tvary:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Řídicí panely

Řídicí panely vám poskytují nejmodernější zobrazení údajů o veřejných zakázkách ve čtyřech kategoriích:

Analýza trhu

Tento řídicí panel poskytuje přehled trhů veřejných zakázek, a pomáhá tak zadavatelům a uchazečům v efektivnější účasti na veřejných zakázkách.

Správní kapacita

V tomto řídicím panelu můžete analyzovat a porovnávat správní kapacitu jednotlivých zadavatelů.

Transparentnost

V tomto řídicím panelu můžete analyzovat a porovnávat stupeň transparentnosti veřejného zadávacího řízení.

Integrita

V tomto řídicím panelu můžete analyzovat a porovnávat riziko pro integritu související s veřejnými zakázkami.

Hledat

Funkce vyhledávání je výkonný nástroj pro rozložení údajů a nalezení hledané specifické veřejné zakázky, zadavatele nebo dodavatele. Dále si můžete z 30 dodatečných parametrů včetně ukazatelů vytvořit vlastní vyhledávání.

Profily

Aby byl možný plný přístup, má každá složka (odvětví, obory, regiony, společnosti, úřady a veřejné zakázky) v databázi Opentender vlastní profil, na němž jsou uvedeny podrobné informace. V závislosti na druhu složky lze na profilu nalézt řadu vizualizací ve formě grafů či map, díky nimž získáte hluboký vhled do databáze. Profily můžete zobrazit kliknutím na jednotlivé názvy.