Как работи Opentender

Данни

Opentender се основава на стабилен софтуер за събиране и обработка на данни, който събира данни за обществените поръчки от около 20 различни източника. Когато няма налични отворени данни, извличаме информацията от хиляди уеб страници, за да стигнем до структурирана база данни. След това обединяваме всички публикации, описващи всеки търг и в крайна сметка създаваме окончателна картина, която най-точно описва конкретния търг. Системите и данните на източниците се различават от държава на държава, така че за всеки източник е създаден отделен софтуер.

Read more about Challenges, Data processing, Raw data, Challenges, Methods, Data Validation.

Индикатори

Opentender използва показатели за изпълнение на обществените поръчки, основани на широк набор от научни анализи, синтезирани и развити в наши собствени изследвания: за показатели за административен капацитет виж Методичeн доклад за показателите за административно качество, за показатели за честност виж Методичен доклад за показателите относно рискове от корупция, for integrity indicators see Methods Paper on Corruption Risk Indicators. Всеобхватният резултат за добри обществени поръчки е средната стойност от трите съставни резултата. Всички тези показатели са базирани на обективни данни, са пряко подлежащи на действие от страна на публични и частни субекти, и са прозрачно и недвусмислено изчислени. Ако намерите каквито и да било грешки във формулите, моля уведомете ни на info@govtransparency.eu.

Any indicator based on a single tender is usually not reliable enough, hence it is recommended to look at multiple tenders and the whole market.

Карти и NUTS кодове

Opentender показва карти базирани на NUTS кодове.
Липсващите кодове в адресите са записани с:
TERCET NUTS-postal codes matching © GISCO - Eurostat
Използвани форми:
NUTS Administrative boundaries © GISCO - Eurostat © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat

Табла за управление

Таблата за управление ви осигуряват най-съвременните визуализации на данните за обществените поръчки в четири категории:

Анализ на пазара

Това информационно табло осигурява общ преглед на пазарите на обществени поръчки, като помага на възложителите и участниците в поръчките да търгуват по-ефективно.

Административен капацитет

Това табло за управление ви позволява да анализирате и да сравнявате административния капацитет на възложителите.

Прозрачност

Това табло за управление ви позволява да анализирате и да сравнявате степента на прозрачност в търговете за възлагане на обществени поръчки.

Честност

Това табло за управление позволява да анализирате и да сравнявате рисковете за интегритета на обществените поръчки.

Търси

Функцията за търсене е мощно средство за проследяване на данните и за намиране на конкретен търг, купувач или доставчик, който търсите. Можете също така да създавате отделни персонализирани търсения с над 30 допълнителни параметъра, включително и показателите.

Профили

За да позволи пълен достъп, всеки компонент (сектори, клонове, региони, компании, органи и търгове) в базата данни Opentender има индивидуален профил, показващ подробна информация. В зависимост от вида си, профилът показва различни визуализации като графики, карти и графики и диаграми, които ви осигуряват дълбоко ниво на вникване в базата данни. Можете да прегледате профилите, като кликнете върху съответното име.