Marknadsanalys

2009
2019
2020
2009 - 2020
Sektoröversikt

Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar € 237.2 Miljoner

Anläggningsarbete € 599.4 Miljoner

Transportutrustning och transporthjälpmedel € 864.0 Miljoner

Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster € 964.2 Miljoner

Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster € 703.1 Miljoner

Programvara och informationssystem € 964.2 Miljoner

Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor € 226.4 Miljoner

Industrimaskiner € 128.5 Miljoner

Livsmedel, drycker, tobak o d € 182.9 Miljoner

Tjänster för olje- och gasindustrin € 78.7 Miljoner

Genomsnittliga poäng över tid för god upphandling
Medelpoäng 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 År 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Genomsnittliga poäng per sektor för god upphandling
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Medelpoäng [35 andra sektorer med mindre än 63.23] Jordbruksmaskiner Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara Kläder, skor, väskor och tillbehör Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster Trycksaker och tillhörande produkter Hälso- och sjukvård samt socialvård Installation (utom programvara)
Anbud över tid
Antal anbud 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 År 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260
Typ av förfarande
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2000 Antal anbud Competitive Dialog Negotiated Negotiated Without Publication Negotiated With Publication Restricted Open
Huvudsakliga leverantörer
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Antal anbud Hnit verkfræðistofa hf Rekstrarvörur ehf Hópbílar hf Nýherji hf Íslenskir aðalverktakar hf Hreinsitækni ehf Opin kerfi ehf Icepharma Garðlist ehf Íslenska gámafélagið ehf
Huvudsakliga köpare
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 Antal anbud Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energy) Orkuveita Reykjavikur Landsnet hf. Landsvirkjun Reykjavik Procurement Office Rikiskaup (Central Public Procurement) Ríkiskaup Reykjavik Procurement Department Rikiskaup (The State Trading Centre) Rikiskaup (The State Trading Centre)
Volum (€) efter region
Läser in …
Inga data

Sektorer: 45

Sektorprofil CPV Namn Antal anbud Anbudsvolym (€)
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 304 € 237.2 Miljoner
45 Anläggningsarbete 254 € 599.4 Miljoner
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel 225 € 864.0 Miljoner
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster 216 € 964.2 Miljoner
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 111 € 703.1 Miljoner
44 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning) 105 € 58.8 Miljoner
60 Transporter (utom avfallstransport) 105 € 54.6 Miljoner
66 Finans- och försäkringstjänster 92 € 64.4 Miljoner
31 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning 91 € 179.3 Miljoner
48 Programvara och informationssystem 76 € 964.2 Miljoner
38 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) 72 € 5.0 Miljoner
09 Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor 68 € 226.4 Miljoner
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 64 € 20.1 Miljoner
42 Industrimaskiner 63 € 128.5 Miljoner
39 Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter 62 € 57.8 Miljoner
15 Livsmedel, drycker, tobak o d 55 € 182.9 Miljoner
30 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara 52 € 49.9 Miljoner
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 52 € 51.3 Miljoner
03 Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter 45 € 5.2 Miljoner
55 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster 42 € 25.1 Miljoner
32 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning 40 € 9.4 Miljoner
43 Maskiner för brytning och byggnadsarbeten 32 € 107.0 Miljoner
73 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster 31 € 5.6 Miljoner
50 Reparation och underhåll 26 € 49.9 Miljoner
64 Post- och telekommunikationstjänster 21 € 2.3 Miljoner
14 Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter 18 € 2.6 Miljoner
35 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning 17 € 1.9 Miljoner
98 Andra samhälleliga och personliga tjänster 15 € 4.0 Miljoner
77 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster 14 € 3.7 Miljoner
85 Hälso- och sjukvård samt socialvård 13 € 16.5 Miljoner
18 Kläder, skor, väskor och tillbehör 11 € 0
22 Trycksaker och tillhörande produkter 9 € 2.3 Miljoner
37 Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör 9 € 734,987.82
24 Kemiska produkter 8 € 0
63 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster 8 € 1.2 Miljoner
80 Undervisning och utbildning 7 € 818,160
65 El-, vatten- och energiverk 6 € 0
19 Skinn och textilier, plast- och gummimaterial 5 € 0
92 Fritids-, kultur- och sporttjänster 4 € 2.6 Miljoner
41 Uppsamlat och renat vatten 3 € 4.1 Miljoner
51 Installation (utom programvara) 3 € 0
70 Tjänster avseende fast egendom 3 € 354,850
16 Jordbruksmaskiner 2 € 0
75 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster 2 € 613,932
76 Tjänster för olje- och gasindustrin 2 € 78.7 Miljoner