Analýza trhu

2009
2019
2020
2009 - 2020
Prehľad odvetvia

Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti € 237.2 *10⁶

Stavebné práce € 599.4 *10⁶

Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu € 864.0 *10⁶

Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby € 964.2 *10⁶

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby € 703.1 *10⁶

Softvérové balíky a informačné systémy € 964.2 *10⁶

Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie € 226.4 *10⁶

Priemyselné mechanizmy € 128.5 *10⁶

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty € 182.9 *10⁶

Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom € 78.7 *10⁶

Priemerné skóre dobrého obstarávania za obdobie
Priemerné skóre 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Rok 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Priemerné skóre dobrého obstarávania podľa odvetvia
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Priemerné skóre [35 ďalšie odvetvia so skóre menej ako 63.23] Poľnohospodárske stroje Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby Tlačené výrobky a príbuzné produkty Zdravotnícka a sociálna pomoc Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
Verejné súťaže za obdobie
Počet verejných súťaží 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Rok 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260
Typ konania
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2000 Počet verejných súťaží Competitive Dialog Negotiated Negotiated Without Publication Negotiated With Publication Restricted Open
Hlavní dodávatelia
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Počet verejných súťaží Hnit verkfræðistofa hf Rekstrarvörur ehf Hópbílar hf Nýherji hf Íslenskir aðalverktakar hf Hreinsitækni ehf Opin kerfi ehf Icepharma Garðlist ehf Íslenska gámafélagið ehf
Hlavní zadávatelia
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 Počet verejných súťaží Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energy) Orkuveita Reykjavikur Landsnet hf. Landsvirkjun Reykjavik Procurement Office Rikiskaup (Central Public Procurement) Ríkiskaup Reykjavik Procurement Department Rikiskaup (The State Trading Centre) Rikiskaup (The State Trading Centre)
Objem (€) podľa regiónu
Načítava sa...
Žiadne údaje

Odvetvia: 45

Profil odvetvia CPV Názov Počet verejných súťaží Objem verejných súťaží (€)
33 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti 304 € 237.2 *10⁶
45 Stavebné práce 254 € 599.4 *10⁶
34 Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu 225 € 864.0 *10⁶
90 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby 216 € 964.2 *10⁶
71 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 111 € 703.1 *10⁶
44 Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov) 105 € 58.8 *10⁶
60 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 105 € 54.6 *10⁶
66 Finančné a poisťovacie služby 92 € 64.4 *10⁶
31 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 91 € 179.3 *10⁶
48 Softvérové balíky a informačné systémy 76 € 964.2 *10⁶
38 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 72 € 5.0 Milión
09 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie 68 € 226.4 *10⁶
79 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby 64 € 20.1 *10⁶
42 Priemyselné mechanizmy 63 € 128.5 *10⁶
39 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 62 € 57.8 *10⁶
15 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 55 € 182.9 *10⁶
30 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov 52 € 49.9 *10⁶
72 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 52 € 51.3 *10⁶
03 Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty 45 € 5.2 *10⁶
55 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 42 € 25.1 *10⁶
32 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia 40 € 9.4 *10⁶
43 Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia 32 € 107.0 *10⁶
73 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 31 € 5.6 *10⁶
50 Opravárske a údržbárske služby 26 € 49.9 *10⁶
64 Poštové a telekomunikačné služby 21 € 2.3 Milión
14 Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty 18 € 2.6 Milión
35 Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie 17 € 1.9 Milión
98 Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom 15 € 4.0 Milión
77 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva 14 € 3.7 Milión
85 Zdravotnícka a sociálna pomoc 13 € 16.5 *10⁶
18 Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo 11 € 0
22 Tlačené výrobky a príbuzné produkty 9 € 2.3 Milión
37 Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo 9 € 734,987.82
24 Chemické výrobky 8 € 0
63 Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií 8 € 1.2 Milión
80 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 7 € 818,160
65 Verejné služby 6 € 0
19 Koža a textílie, plastové a gumené materiály 5 € 0
92 Rekreačné, kultúrne a športové služby 4 € 2.6 Milión
41 Zachytená a vyčistená voda 3 € 4.1 Milión
51 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru) 3 € 0
70 Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami) 3 € 354,850
16 Poľnohospodárske stroje 2 € 0
75 Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby 2 € 613,932
76 Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom 2 € 78.7 *10⁶