Analiza rynku

2009
2019
2020
2009 - 2020
Ogląd sektora

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała € 237.2 Milionów

Roboty budowlane € 599.4 Milionów

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu € 864.0 Milionów

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne € 964.2 Milionów

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne € 703.1 Milionów

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne € 964.2 Milionów

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii € 226.4 Milionów

Maszyny przemysłowe € 128.5 Milionów

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne € 182.9 Milionów

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego € 78.7 Milionów

Średni dobry wynik w zakresie zamówień w okresie
Średni wynik 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Rok 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Średni dobry wynik w zakresie zamówień w sektorze
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Średni wynik [35 inne sektory z mniej niż 63.23] Maszyny rolnicze Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego Druki i produkty podobne Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
Przetargi w okresie
Liczba przetargów 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Rok 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260
Typ procedury
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2000 Liczba przetargów Competitive Dialog Negotiated Negotiated Without Publication Negotiated With Publication Restricted Open
Główni oferenci
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Liczba przetargów Hnit verkfræðistofa hf Rekstrarvörur ehf Hópbílar hf Nýherji hf Íslenskir aðalverktakar hf Hreinsitækni ehf Opin kerfi ehf Icepharma Garðlist ehf Íslenska gámafélagið ehf
Główni nabywcy
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 Liczba przetargów Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energy) Orkuveita Reykjavikur Landsnet hf. Landsvirkjun Reykjavik Procurement Office Rikiskaup (Central Public Procurement) Ríkiskaup Reykjavik Procurement Department Rikiskaup (The State Trading Centre) Rikiskaup (The State Trading Centre)
Wartość (€) według regionu
Ładuje się...
Brak danych

Sektory: 45

Profile sektorów CPV Nazwa Liczba przetargów Wartość przetargów (€)
33 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 304 € 237.2 Milionów
45 Roboty budowlane 254 € 599.4 Milionów
34 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 225 € 864.0 Milionów
90 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 216 € 964.2 Milionów
71 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 111 € 703.1 Milionów
44 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 105 € 58.8 Milionów
60 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 105 € 54.6 Milionów
66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 92 € 64.4 Milionów
31 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 91 € 179.3 Milionów
48 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 76 € 964.2 Milionów
38 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 72 € 5.0 Milion
09 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 68 € 226.4 Milionów
79 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 64 € 20.1 Milionów
42 Maszyny przemysłowe 63 € 128.5 Milionów
39 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 62 € 57.8 Milionów
15 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 55 € 182.9 Milionów
30 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 52 € 49.9 Milionów
72 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 52 € 51.3 Milionów
03 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 45 € 5.2 Milionów
55 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 42 € 25.1 Milionów
32 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 40 € 9.4 Milionów
43 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany 32 € 107.0 Milionów
73 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 31 € 5.6 Milionów
50 Usługi naprawcze i konserwacyjne 26 € 49.9 Milionów
64 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 21 € 2.3 Milion
14 Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne 18 € 2.6 Milion
35 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 17 € 1.9 Milion
98 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste 15 € 4.0 Milion
77 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 14 € 3.7 Milion
85 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 13 € 16.5 Milionów
18 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki 11 € 0
22 Druki i produkty podobne 9 € 2.3 Milion
37 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 9 € 734,987.82
24 Produkty chemiczne 8 € 0
63 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 8 € 1.2 Milion
80 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 7 € 818,160
65 Obiekty użyteczności publicznej 6 € 0
19 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma 5 € 0
92 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 4 € 2.6 Milion
41 Woda zlewnicza i oczyszczona 3 € 4.1 Milion
51 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 3 € 0
70 Usługi w zakresie nieruchomości 3 € 354,850
16 Maszyny rolnicze 2 € 0
75 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego 2 € 613,932
76 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego 2 € 78.7 Milionów