Turuanalüüs

2009
2019
2020
2009 - 2020
Valdkonna ülevaade

Meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted ja isikuhooldustooted € 237.2 Miljonit

Ehitustööd € 599.4 Miljonit

Transpordivahendid ja seonduvad lisatooted € 864.0 Miljonit

Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused € 964.2 Miljonit

Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused € 703.1 Miljonit

Tarkvarapaketid ja infosüsteemid € 964.2 Miljonit

Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad € 226.4 Miljonit

Tööstusmasinad € 128.5 Miljonit

Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted € 182.9 Miljonit

Nafta- ja gaasitööstusega seotud teenused € 78.7 Miljonit

Keskmine hea hanke tulemus läbi aja
Keskmine tulemus 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Aasta 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Keskmine hea hanke tulemus valdkonna kohta
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Keskmine tulemus [35 muud valdkonnad vähema kui 63.23 -ga ] Põllutöömasinad Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused Põllumajandus-, metsandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja mesindusteenused Kontorimasinad ja arvutid, nende seadmed ja tarvikud, v.a mööbel ja tarkvarapaketid Rõivad, jalatsid, reisitarbed ja manused Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused Trükised ja seonduvad tooted Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused Paigaldusteenused (v.a tarkvara)
Hanked läbi aja
Hangete arv 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Aasta 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260
Menetluse liik
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2000 Hangete arv Competitive Dialog Negotiated Negotiated Without Publication Negotiated With Publication Restricted Open
Peamised tarnijad
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Hangete arv Hnit verkfræðistofa hf Rekstrarvörur ehf Hópbílar hf Nýherji hf Íslenskir aðalverktakar hf Hreinsitækni ehf Opin kerfi ehf Icepharma Garðlist ehf Íslenska gámafélagið ehf
Peamised hankijad
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 Hangete arv Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energy) Orkuveita Reykjavikur Landsnet hf. Landsvirkjun Reykjavik Procurement Office Rikiskaup (Central Public Procurement) Ríkiskaup Reykjavik Procurement Department Rikiskaup (The State Trading Centre) Rikiskaup (The State Trading Centre)
Maht (€) piirkonna kaupa
Laeb...
Andmed puuduvad

Valdkonnad: 45

Valdkonna profiil CPV Nimi Hangete arv Hangete maht (€)
33 Meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted ja isikuhooldustooted 304 € 237.2 Miljonit
45 Ehitustööd 254 € 599.4 Miljonit
34 Transpordivahendid ja seonduvad lisatooted 225 € 864.0 Miljonit
90 Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused 216 € 964.2 Miljonit
71 Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused 111 € 703.1 Miljonit
44 Ehituskonstruktsioonid ja -materjalid; ehituse abimaterjalid (v.a elektriseadmed) 105 € 58.8 Miljonit
60 Transporditeenused (v.a jäätmetransport) 105 € 54.6 Miljonit
66 Finantsvahendus- ja kindlustusteenused 92 € 64.4 Miljonit
31 Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus 91 € 179.3 Miljonit
48 Tarkvarapaketid ja infosüsteemid 76 € 964.2 Miljonit
38 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid) 72 € 5.0 Miljonit
09 Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad 68 € 226.4 Miljonit
79 Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused 64 € 20.1 Miljonit
42 Tööstusmasinad 63 € 128.5 Miljonit
39 Mööbel (sh kontorimööbel), sisustus, kodumasinad (v.a valgustus) ja puhastusvahendid 62 € 57.8 Miljonit
15 Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted 55 € 182.9 Miljonit
30 Kontorimasinad ja arvutid, nende seadmed ja tarvikud, v.a mööbel ja tarkvarapaketid 52 € 49.9 Miljonit
72 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused 52 € 51.3 Miljonit
03 Põllumajandussaadused, loomakasvatus-, kalandus-, metsandus- ja seonduvad tooted 45 € 5.2 Miljonit
55 Hotelli-, restorani- ja jaemüügiteenused 42 € 25.1 Miljonit
32 Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed 40 € 9.4 Miljonit
43 Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinad 32 € 107.0 Miljonit
73 Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused 31 € 5.6 Miljonit
50 Remondi- ja hooldusteenused 26 € 49.9 Miljonit
64 Posti- ja telekommunikatsiooniteenused 21 € 2.3 Miljonit
14 Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted 18 € 2.6 Miljonit
35 Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed 17 € 1.9 Miljonit
98 Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja isikuteenused 15 € 4.0 Miljonit
77 Põllumajandus-, metsandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja mesindusteenused 14 € 3.7 Miljonit
85 Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused 13 € 16.5 Miljonit
18 Rõivad, jalatsid, reisitarbed ja manused 11 € 0
22 Trükised ja seonduvad tooted 9 € 2.3 Miljonit
37 Muusikariistad, spordikaubad, mängud, mänguasjad, käsitöö- ja kunstitarbed ning -tarvikud 9 € 734,987.82
24 Keemiatooted 8 € 0
63 Tugi- ja abiveoteenused; reisibürooteenused 8 € 1.2 Miljonit
80 Haridus- ja koolitusteenused 7 € 818,160
65 Kommunaalteenused 6 € 0
19 Nahk ja tekstiilriie, plast- ja kummimaterjalid 5 € 0
92 Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused 4 € 2.6 Miljonit
41 Kogutud ja puhastatud vesi 3 € 4.1 Miljonit
51 Paigaldusteenused (v.a tarkvara) 3 € 0
70 Kinnisvarateenused 3 € 354,850
16 Põllutöömasinad 2 € 0
75 Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused 2 € 613,932
76 Nafta- ja gaasitööstusega seotud teenused 2 € 78.7 Miljonit